Pasākumu plāns decembrī.

Pasākumu plāns novembrī.

Kuldīgas PII ‘Ābelīte” pasākumu plāns

NOVEMBRĪ

2020./2021. m. g.

 • Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanā.

10.novembrī

 • Grupa “Ezītis” “Nāc nākdama Mārtiņdiena.”
 • Grupa “Gliemezītis” “Mārtiņ gailis danci veda.”
 • Grupa “Bitīte””Mārtiņdiena klāt!”
 • Grupa “Taurenītis” “Svinam Mārtiņdienu.”
 • Grupa “Skudriņa” “Svinam Mārtiņus.”
 • Grupa “Spārīte” “Svinam Mārtiņdienu.”
 • Grupa “Saulīte” “Mārtiņdiena.”
 • Pelču grupa “Zīļuks” “Mārtiņi.”
 • Pelču grupa “Lāčuks” “Mazo pavāru rīts” cienastu gatavošana Mārtiņdienas galdam.
 • Pelču grupa “Sprīdītis” “Mārtiņi.”

13.novembrī

 • plkst.9.30 grupa “Sienāzītis” valsts svētku nodarbība Kuldīgas novada muzejā.

17.novembrī

PII “Ābelītes”un Pelču grupu bērni par godu Latvijas dzimšanas dienai

”Latvju tautas rakstu zīmju starojums.”

 • Grupa “Ezītis” viktorīna “Mana mazā, mīļā Latvija!”
 • Grupa “Gliemezītis” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Bitīte” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Taurenītis” “Mūsu Latvija.”
 • Grupa “Skudriņa” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Spārīte” “Latvija.”
 • Grupa “Saulīte” “Latvijas dzimšanas diena.”
 • Pelču grupa “Sprīdītis” “Latvijas dzimšanas diena.”
 • Pelču grupa “Zīļuks” “Latvijas dzimšanas diena.”

Cienījamie vecāki!

Saistībā ar koronvīrusa Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, SPKC ( Slimību profilakses un kontroles centrs ) rekomendē ievērot piesardzības un drošības pasākumus:

Ja bērns vai kāds no ģimenes locekļiem pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ārzemēs

 • Ģimenei ievērot pašizolāciju,
 • Bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • Sazināties ar ģimenes ārstu,
 • Sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna un savu veselību 14 dienas pēc ceļojuma.

Ja bērns ir bijis saskarē – kontaktā ar Covid -19 inficētu personu un noteikts kā kontaktpersona

 • Bērnam ir noteikta 14 dienu karantīna,
 • Bērnam jāievēro SPKC noteiktie ierobežojumi.

Ja minētajā laikā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana)

 • Bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
 • Bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem.

Lūgums sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem saistībā ar koronvīrusa Covid-19 infekcijas uzliesmojumiem SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes”(www.spkc.gov.lv)

Skat. pielikumā rīcības algoritmu

Rīcības algoritms

Pasākumu plāns oktobrim

01.10. – 30.10. “Rudens spēles” bērnudārzā pagalmā” 

1. oktobrī Pelču gr. “Zīļuks” “Labestības diena” 

2.oktobrī plkst.13.30 Skolotāju diena 

6. oktobrī Pelču gr. “Sprīdītis” “Jautrās stafetes” 

8. oktobrī gr. “Ezītis” “Stafešu karuselis”

9. oktobrī gr. “Saulīte” “Veselības dienas pārgājiens” 

14. oktobrī Pelču gr. “Zīļuks” “Rudens garšas” 

16.oktobrī plkst.16.00 grupa “Spārīte” dzimšanas dienas svinības “”Brīnumzemē” 

30. oktobrī gr. “Saulīte” “Mošķu ballīte” 

 

 

 2020./2021. mācību gads.

Kuldīgas PII “Ābelīte” un pasākumu plāns 2020./2021. m. g. Septembris

1.septembrī plkst.10.00 Zinību dienas pasākums “Satikšanās ar draugiem” /Atbildīgas grupu skolotājas/

4.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde./Atbildīgais Ruta Ziemele/

11.septembrī Tēvu dienas pasākums “Tētim”/Atbildīgas grupu skolotājas /

29.septembrī Rudens ražas svētki ”Miķeļdiena”./Atbildīgas grupu skolotājas/

Pasākumu plāns martam

VISI PLĀNOTIE PASĀKUMI TIEK ATCELTI

2.martā un 3. martā plkst. 9.00 – 10.30 Sākumskolas skolotāji nāks vērot rotaļnodarbības skolas grupās.

11. martā plkst. 9.00 Izglītības iestāžu vadītāju Seminārs

12.martā plkst. 9.00 gr.”Bitīte” Iepazīšanās ar skolu. Tiks gaidīti ciemos Kuldīgas Centra vidusskolā

18.martā plkst. 9.30 teātris 2.lv izrāde “Viena maza pilsētiņa”

24.martā plkst. 10.00 gr.”Zaķītis”, gr. “Putniņi”, gr.”Ezītis”, gr.”Saulīte” apmeklēs Liepājas leļļu teātra izrādi “Trīs rukši”, Kuldīgas bibliotēkas organizēto bērnu žūrijas pasākumu

26.martā plkst. 16.00 gr.”Taurenītis” vecvecāku pēcpusdiena.

27.martā plkst. 16.00 gr.”Saulīte” vecvecāku pēcpusdiena.

27. martā plkst. 16.30 gr.”Zīļuks” radošās darbnīcas vecākiem.

31. martā plkst. 9.30 Valsts policijas organizēts pasākums bērniem “Esi uzmanīgs!” Apmeklē grupas “Zaķītis”, “Bitīte”, “Putniņi”, “Sienāzītis”, “Saulīte”, “Ezītis”, “Taurenītis”, “Gliemezītis”

Pelču grupās – Visu mēnesi noritēs radošās izpausmes rotaļnodarbībās “Kartona otrā iespēja!” Noslēgumā izstāde un labāko darbu apbalvošana.

Bibliotēkas dienas:

16.martā plkst. 9.40 “Saulīte”

plkst. 10.30 “Sienāzītis”

17.martā plkst. 9.40 “Ezītis”

plkst. 10.30 “Putniņi”

19.martā plkst. 9.40 “Zaķītis”

plkst. 10.30 “Bitīte”

23.martā plkst. 9.40 “Gliemezītis”

plkst. 10.30 “Taurenītis”

 

2019./2020. mācību gads.

Pasākumu plāns februārim

3.februārī plkst. 9.30 KCV 2.c klases izrāde “Vecīša cimdiņš”.

3.februārī gr.”Ezītis” tematiskais pasākums “Sveču diena”.

3.februāra – 7.februārim Pelču gr. “Sprīdītis” “Sveču un svečturu izstāde”.

Pelču gr.”Lāčuks” “Sveču darbnīca”.

7.februārī  plkst. 10.00 Pelču gr.“Zīļuks” tematiskais pasākums “Sveces” (sveču izstāde un sveču izgatavošana).

14.februārī plkst. 9.00 gr.”Bitīte” un gr.”Sienāzītis” pasākums “Ar draugiem kopā”.

17.februārī plkst. 9.30 leļļu teātra Tims izrāde ”Mošķu diena”.

27.februārī plkst. 9.30 skolotāju teātra izrāde”Vinnijs Pūks un viņa draugi”.

28.februārī plkst. 16.00 -18.00 Pelču gr.“Zīļuks” radošās darbnīcas ar vecvecākiem, dekoru izgatavošana dekupāžas tehnikā.

Bibliotēkas dienas:

18.februārī plkst.9.30 “Saulīte”

plkst.10.10 “Sienāzītis”

plkst.11.00 “Ezītis”

19.februārī plkst. 9.30 “Putniņi”

plkst. 10.10 “Zaķītis”

plkst.11.00 “Bitīte”

21.februārī plkst.9.40 “Taurenītis”

plkst.10.30 “Gliemezītis”

 

2019./2020. mācību gads.

Pasākumu plāns janvārim

7. janvārī plkst. 13.10 Pedagoģiskā padomes sēde

14. janvārī PII “Ābelītes” darbiniekiem  meistarklases Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā “Stresa menedžmentā un veselīga uztura mācību praktikumā”.

15. janvārī plkst. 9.30 Teātris 2. lv izrāde “Ziemas pasaciņa”

23. janvārī plkst. 13.30 “Dabas vides estētika” norises vieta PII “Ābelīte”

 

Bibliotēkas dienas:

27. janvārī plkst.9.30 “Saulītes”

plkst.10.10 “Ezītis”

plkst.11.00 “Sienāzītis”

28. janvārī plkst. 9.30 “Bitīte”

plkst. 10.10 “Putniņi”

plkst.11.00 “Zaķītis”

29. janvārī plkst.9.40 “Taurenītis”

plkst.10.30 “Gliemezītis”

 

2019./2020. mācību gads.

Pasākumu plāns decembrim

2.decembra – 30.decembrim  gr. ”Sienāzītis” Labo darbu mēnesis.

3.decembrī plkst. 11.15 Rīgas leļļu teātra izrāde “Ziemas pasaciņa”

3.decembrī plkst. 19.00  PII “Ābelītes” darbiniekiem Ziemassvētku meistarklases “Stresa menedžmentā un veselīga uztura mācību praktikumā”. Norises vieta “Ezīša miga”.

5.decembrī plkst. 9.00 Pelču gr. ”Zīļuks” keramikas radošā darbnīca “Ziemassvētku rotājumi

5.decembrī  plkst. 17.00 Tikšanās skolas grupas vecākiem ar skolotājiem, kuri pārstāvēs skolas:

 • Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Plūdoņa Kuldīgas vidusskola ,
 • Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola ,
 • Vilgāles pamatskola

11.decembrī plkst. 16.15 “Rūķu gājiens”

12.decembrī plkst. 9.00 gr. ”Saulītes” piparkūku cepšana

12.decembrī plkst. 11.00 Labdarības akcija dzīvnieku patversmē “Mīļās ķepiņas”

13.decembrī plkst. 9.00 gr. “Spārīte” piparkūku cepšana.

16.decembra – 20. decembrim gr. “Ezītis” radošās darbnīcas kopā ar vecākiem.

17.decembrī plkst. 16.00 gr. ”Taurenītis” eglīšu rotājumu darbnīca kopā ar vecākiem

18.decembrī gr. ”Saulītes”dodas iepriecināt vecos ļaudis “Dienas aprūpes centrā senioriem.

plkst. 9.00 Peļču gr.”Zīļuks” piparkūku cepšana

19.decembrī  plkst. 16.00 – 17.00 gr. ”Ezītis” piparkūku cepšana

20.decembrī plkst 9.30 Rūķu ciemošanās pie bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā.

 

Ziemassvētku pasākumi iestādē un ārpus tās…

16.decembrī plkst. 16.00  gr. ”Pelītes” Ziemassvētki

plkst. 16.00  gr.”Saulītes” Ziemassvētki

plkst. 16.00 gr. ”Bizbizmārītes” Ziemassvētki

17.decembrī plkst. 16.00 gr. ”Spārītes” Ziemassvētki

plkst. 17.00 gr.”Sienāzītis” Ziemassvētki

18.decembrī plkst. 16.00 gr.”Skudriņas” Ziemassvētki

plkst. 16.30 gr.”Gliemezītis” Ziemassvētki Kuldīgas jauniešu mājā.

plkst. 16.00  gr.” Putniņi” Ziemassvētku  svinēšana brīvdienu mājā “Raksti”.

plkst. 16.30 Pelču gr. “Lāčuks” Ziemassvētki

19.decembrī plkst. 16.00  gr.”Taurenītis” Piparkūku cepšana un Ziemassvētku svinēšana brīvdienu mājā “Raksti”

Visas dienas garumā gr.”Bitīte” Ziemassvētki

20.decembrī  gr. “Ezītis” visas dienas garumā svin Ziemassvētkus

plkst. 16.00 gr. ”Zaķītis” Ziemassvētki

plkst. 16.00 Pelču gr. “Zīļuks” un “Sprīdītis” Ziemassvētki

 

2019./2020. mācību gads.

Pasākumu plāns novembrim

1.novembrī Rudens jubilāru ballīte gr. “Zaķītis”

5.novembrī plkst. 11.00  Ē. Baloža koncerts “Latvija-manas mājas”

8.novembrī Mārtiņdienu ķekatas un tirgus lustes.

 • Mārtiņdiena – gr. “Ezītis, “Zaķītis”, “Gliemezītis”, “Putniņi”
 • Mārtiņdienas rotaļas gr. “Skudriņas”
 • Mārtiņdiena gr. “Taurenītis” ar rotaļām un veselības dzērienu pagatavošanu un tirgus apmeklējums.
 • plkst. 10.00 Tirgus lustes – gr. “Bitīte”, “Sienāzītis”, “Saulīte”
 • plkst. 9.30 Pelču grupas “Mārtiņdiena”
 • plkst. 17.15 gr.”Spārītes” Mārtiņdienu tirgus lustes un rotaļas kopā ar vecākiem.

12.novembrī plkst. 9.20 Bibliotēkas organizēts pasākums – Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Pepija Garzeķe”.

13.novembrī Laipnības diena gr. “Saulīte”, “Skudriņa”, “Taurenīši”, “Ezītis”, Pelču grupas “Zīļuks”, “Sprīdītis”

15.novembrī

 • plkst. 7.00 – 8.00 Izliksim savu “Gaismas ceļu”
 • plkst. 9.30 Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums “Mana Latvija”

19.novembrī “Berga foto” fotografēšanās jaunās ēkas grupām.

19.novembrī plkst. 12.00 Pelču grupas Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums “Dziesma manai Latvijai”

20.novembrī “Berga foto” fotografēšanās Pelču grupās, vecās ēkas grupām.

22.novembrī Ciemosies pie mums no Ventspils novada Vārves pagasta PII “Zīļuks”.

27.novembrī plkst. 9.00 Atvērto durvju diena vecākiem gr.”Sienāzītis”. Atklātā rotaļnodarbība “Mana dzimtā vieta”.

28.novembrī plkst. 9.30 Konkurss “Iepazīsti Kuldīgu” kopā ar vecākiem gr. ”Gliemezītis”

 

2019./2020. mācību gads.