Pasākumu plāns oktobrī 2021./2022. m. g.

1.oktobrī Par godu Skolotāju dienai sarūpēts pārsteiguma mirklis plkst. 13:00-15:00

6.oktobrī nodarbība zoom “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs.”

5.oktobrī , 7.oktobrī, 11.oktobrī Skolotāju sapulce.

12.oktobrī plkst. 13:30 ”Rīta rosme” praktiskā nodarbība skolotājām ,

 / atbildīgais sporta skolotāja Ieva Skurule/ Atcelts

Pasākumu plāns septembrī 2021./2022. m. g.

 • 1.septembrī plkst.10.00 Zinību dienas pasākums “Kopā ar draugiem!”
 • 6.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde.
 • 10.septembrī Apsveikums “Tētim!”
 • 29.septembrī Rudens ražas svētki ”Miķeļdiena”

Pasākumu plāns maijā 2020./2021. m.g.

Pasākumu plāns aprīlī 2020./2021. m. g.

Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā!

Pasākumu plāns aprīļa mēnesī!

Pasākumu plāns martā 2020./2021. m.g.

Pasākumu plāns februārī 2020./2021. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanā.

1.februāra – 5.februārim grupa “Sprīdītis” sveču izstāde.

2.februārī gr. “Ezītis” “Sveču diena.”

5.februārī gr. “Ezītis” “Metenis.”

3.februārī gr. “Zīļuks”Šveču liešanas darbnīca.”

11.februārī gr.”Putniņš” “Es savam draudziņam.”

12.februārī gr. “Spārītes” “Draugu diena.”

gr. “Sprīdītis” “Draudzības diena.”

gr. “Ezītis” “Es ar savu draudziņu.”

gr.”Saulīte” ”Draugu ballīte.”

gr..”Zaķītis” plkst.9.10 “Draudziņu diena.”

15.februārī gr.”Gliemezītis” “Es ar savu draudziņu.”

15.februāra-19.februārim gr.”Zīļuks” “Cepsim gardas pankūkas!”

Pasākumu plāns janvārī.

 

PII ”Ābelīte”

2020./2021. m. g.

Pasākumi janvāra mēnesī

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanā.

04.01. – 22.01. skolas sagatavošanas grupām mēneša tēmas ietvaros “Izzinām pasauli” noslēgumā konkurss

 • gr. “Sprīdītis”  “Apģērbs dažādos laikos”
 • gr. “Sienāzītis”  “Apģērbs”
 • gr. “Ezītis”  “Grāmata”
 • gr. ”Saulīte” par “Apavi.”

04.01.-29.01.”Ķeram sniegotos ziemas mirkļus” zīmējumi sniegā, sniegavīri, sniegotā kalna meklējumos.

 22.01. plkst.10.00 “Ziemas sporta svētki.”

Datums var mainīties, jo svarīgi ir laikapstākļi.

Visi pasākumi tiek organizēti tikai savas grupas ietvaros.

 

Pasākumu plāns decembrī.

Pasākumu plāns novembrī.

Kuldīgas PII ‘Ābelīte” pasākumu plāns

NOVEMBRĪ

2020./2021. m. g.

 • Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanā.

10.novembrī

 • Grupa “Ezītis” “Nāc nākdama Mārtiņdiena.”
 • Grupa “Gliemezītis” “Mārtiņ gailis danci veda.”
 • Grupa “Bitīte””Mārtiņdiena klāt!”
 • Grupa “Taurenītis” “Svinam Mārtiņdienu.”
 • Grupa “Skudriņa” “Svinam Mārtiņus.”
 • Grupa “Spārīte” “Svinam Mārtiņdienu.”
 • Grupa “Saulīte” “Mārtiņdiena.”
 • Pelču grupa “Zīļuks” “Mārtiņi.”
 • Pelču grupa “Lāčuks” “Mazo pavāru rīts” cienastu gatavošana Mārtiņdienas galdam.
 • Pelču grupa “Sprīdītis” “Mārtiņi.”

13.novembrī

 • plkst.9.30 grupa “Sienāzītis” valsts svētku nodarbība Kuldīgas novada muzejā.

17.novembrī

PII “Ābelītes”un Pelču grupu bērni par godu Latvijas dzimšanas dienai

”Latvju tautas rakstu zīmju starojums.”

 • Grupa “Ezītis” viktorīna “Mana mazā, mīļā Latvija!”
 • Grupa “Gliemezītis” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Bitīte” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Taurenītis” “Mūsu Latvija.”
 • Grupa “Skudriņa” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Spārīte” “Latvija.”
 • Grupa “Saulīte” “Latvijas dzimšanas diena.”
 • Pelču grupa “Sprīdītis” “Latvijas dzimšanas diena.”
 • Pelču grupa “Zīļuks” “Latvijas dzimšanas diena.”

Pasākumu plāns oktobrim

01.10. – 30.10. “Rudens spēles” bērnudārzā pagalmā” 

1. oktobrī Pelču gr. “Zīļuks” “Labestības diena” 

2.oktobrī plkst.13.30 Skolotāju diena 

6. oktobrī Pelču gr. “Sprīdītis” “Jautrās stafetes” 

8. oktobrī gr. “Ezītis” “Stafešu karuselis”

9. oktobrī gr. “Saulīte” “Veselības dienas pārgājiens” 

14. oktobrī Pelču gr. “Zīļuks” “Rudens garšas” 

16.oktobrī plkst.16.00 grupa “Spārīte” dzimšanas dienas svinības “”Brīnumzemē” 

30. oktobrī gr. “Saulīte” “Mošķu ballīte” 

 

 

 2020./2021. mācību gads.