Kārtība, kādā tiek apmaksāta bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs/grupās un izglītojošajās skolās