Vecākiem

BĒRNA ATTĪSTĪBA 1,5 – 3 GADU VECUMĀ

Kustību attīstība:
*labi rāpjas;
*uzkāpj/nokāpj pa trepēm pārmaiņus solī;
*skrien;
*brauc ar trīsriteni, minot pedāļus;
*noliecas un paceļ kaut ko, nepakrītot.

Roku un pirkstu veiklība:
*uzzīmē apli, vertikālu un horizontālu līniju ar krītiņu vai zīmuli;
*šķir lapas grāmatā;
*uzceļ torni no vismaz 6 klucīšiem;
*atskrūvē un aizskrūvē vāciņus (pudelēm, trauciņiem utt.).

Valoda:
*saprot lielāko daļu no teiktā;
*atpazīst un var nosaukt lielāko daļu no priekšmetiem savā tuvākajā
apkārtnē;
*runā 4 vai 5 vārdu teikumus;
*izprot vārdus: uz, aiz, zem, blakus;
*lieto vārdus: es, tu, mēs, viņi, mans utt.;
*citi cilvēki var saprast, ko bērns saka.

Uztvere un domāšana:
*pazīst vismaz 3 krāsas;
*var sašķirot 3 ģeometriskas formas;
*var salikt attēlu no 3-4 gabaliem;
*var parādīt attēlam atbilstošu priekšmetu telpā;

Sociālā attīstība:
*atdarina pieaugušos un rotaļu biedrus;
*izrāda simpātijas pret pazīstamiem rotaļu biedriem;
*spēlē spēj sagaidīt savu kārtu.

Būtu ieteicams vērsties pie speciālista, ja :
! bērns bieži krīt un nevar apgūt kāpšanu pa kāpnēm;
! bērns runā ļoti neskaidri, neatsaucas uz savu vārdu;
! bērnam vērojama pastiprināta siekalošanās;
! bērnam ir izteiktas grūtības darboties ar maziem priekšmetiem;
! bērns nevar uzzīmēt apli pēc parauga, sasniedzot 3 gadu vecumu;
! bērns nesaprot vienkāršus norādījumus;
! bērns nespēj izveidot dažu vārdu teikumus;
! bērns neizrāda interesi par citiem bērniem;
! bērns neizrāda nekādu interesi par lomu spēlēm;
! bērns bieži mostas naktīs un raud.

Ieteikumi vecākiem:
Gadījumā ja Jūsu bērns nesadzird Jūsu teikto, un bērns nespēj saprast dzirdēto,
esiet vērīgi, izstāstiet savam ģimenes ārstam par novēroto un jautājiet pēc
palīdzības.

Tas būtu jāzina!
Bieži vien pastāv iespēja dzirdes traucējumus sajaukt ar garīgās attīstības
traucējumiem, tāpēc vispirms būtu ieteicams veikt bērna dzirdes pārbaudi, lai pēc
iespējas agrāk saņemtu turpmāko palīdzību un atbalstu.
Ja esat novērojuši savam bērnam kādu no netipiskām attīstības īpatnībām (vienā
vai vairākās, attīstības jomās jautājat savam ģimenes ārstam pēc palīdzības, lai
laicīgi saņemtu palīdzību un varētu konsultēties ar kādu no bērnu speciālistiem:
ārsts otorinolaringologs, audiologs(dzirdes centrs), neirologs, logopēds,
fizioterapeits, rehabilitologs, bērnu psihiatrs, klīniskais psihologs vai
pirmsskolas/speciālais pedagogs.

Atcerieties un ņemiet vērā!

Neviena no šīm pazīmēm vēl neliecina, ka jūsu
bērnam ir valodas attīstības lasīšanas/rakstīšanas vai emociju un uzvedības
traucējumi, tas norāda tikai uz to, ka Jums jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu,
kurš ieteiks turpmākos palīdzības rīcības soļus.