Speciālā pedagoga sleja

Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama šādos gadījumos:

  • Bērna vecumam neatbilstoša attīstība un sociālās iemaņas.
  • Mācību motivācijas trūkums.
  • Zemas dzimtās valodas un matemātikas apguves prasmes.
  • Nespēja adaptēties  grupas darbā.
  • Zems pašvērtējums, kā arī nedrošība par savām spējām.
  • Izteikti uzvedības traucējumi.
  • Ilgstošas un noturīgas emocionāla rakstura problēmas.
  • Nespēja organizēt un plānot savu mācību darbu.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •