Grupas

GRUPAS:

1.gr. „Skudriņa” Skolotājas: ANCE PERŠEVICA, LĀSMA KNUPKE

Skolotāja palīgs: SANTA BAKRIA

2.gr. „Bitīte” Skolotājas: LIENE PŪCE, VIKTORIJA-LINDA GULBE

Skolotāja palīgs: ZITA KRONBERGA

3.gr. „Zaķītis” Skolotājas: DAIGA STEPANOVIČA, ILZE STIEĢELE

Skolotāja palīgs: INETA ROSLEVIČA

4.gr. „Spārīte” Skolotājas: INGRĪDA ŠTOBE, DAINA BALTRAKOVA

Skolotāja palīgs: KRISTĪNE KRŪMIŅA

5.gr. „Ezītis” Skolotājas: INGA REINVALDE, LĪGA KAMINSKA

Skolotāja palīgs: MARITA PENIĶE

6.gr. „Sienāzītis” Skolotājas: AIGA ŠĒNBERGA, DACE IBERGA

Skolotāja palīgs: AIJA LEIMANE

7.gr. „Gliemezītis” Skolotājas: DAIGA BAĶE, DACE DAMBERGA

Skolotāja palīgs: NATĀLIJA DONIŅA

8.gr. „Taurenītis” Skolotājas: SANDRA KLEINHOFA, KRISTĪNE JUBERTE

Skolotāja palīgs: ILZE PINKOVSKA

9.gr. „Bizbizmārīte” Skolotājas: VALENTĪNA EGLĪTE, SINTIJA ĶEIRE

Skolotāja palīgi: AIGA ROZENFELDE, AGNETA ĀBOLA

10.gr. „ Putniņš” Skolotājas : ANITA CELMIŅA, INGŪNA BAUMANE

Skolotāja palīgs: SELGA BRIEDE

11.gr. „Saulīte” Skolotājas: JOLANTA VALKOVSKA, REBEKA JĀVALDE

Skolotāja palīgi: MAIJA MEŅĢELE, BAIBA ANDERSONE

12.gr. „Pelīte” Skolotājas: MADARA LAIZĀNE, UNA OZOLA

Skolotāja palīgi:  EVIJA UZARE, MONTA PENIĶE

PELČU  GRUPAS:

1.gr. “Sprīdītis”: Skolotājas: ILONA ZALKOVSKA, RŪTA ŠULCE

Skolotāja palīgs: MELITA KRAUSA

2.gr. “Zīļuks”: Skolotājas: AGNESE GRĪNBERGA, BAIBA ZUTE

Skolotāja palīgs: SANDRA PIGOŽNE

3.gr. “Lācītis”: Skolotājas: BAIBA BARŠEVSKA, AGNESE CĪRULE

Skolotāja palīgs: SANITA KUZMA

 

Mūzikas skolotājas: KITIJA DAZARTE, SIGITA VĒVERE

Speciālais pedagogs: IVETA MEGNE

Sociālais pedagogs: AIJA PALMA

Logopēds: INTA LAĶE, DŽESIKA DEVJATŅIKOVA

Sporta skolotāja: IEVA SKURULE