Grupas

GRUPAS:

 1. gr. „Skudriņa” Skolotājas: ANCE PERŠEVICA, IVETA REDĪZA, Skolotāja palīgs: VALDA VĒTRĀJA
 2. gr. „Bitītes” Skolotājas: GUNITA DOĶE, INESE DUBURE Skolotāja palīgs: DZINTRA VALTERE
 3. gr. „Zaķēni” Skolotājas: AIJA PALMA, DAIGA STEPANOVIČA, Skolotāja palīgs: INETA ROSLEVIČA
 4. gr. „Tārpiņš” Skolotājas: INGRĪDA ŠTOBE, DAINA BALTRAKOVA, Skolotāja palīgs: ILGA ERTA
 5. gr. „Ezīši” Skolotājas: ILZE STIEĢELE, INGA STEPE, Skolotāja palīgs: MARITA PENIĶE
 6. gr. „Sienāzītis” Skolotājas: AIGA ŠĒNBERGA, DACE IBERGA, Skolotāja palīgs: INĀRA CERIŅA
 7. gr. „Gliemezītis” Skolotājas: DAIGA BAĶE, DACE VOLKONOVSKA Skolotāja palīgi: NATĀLIJA DONIŅA, ZITA KRONBERGA
 8. gr. „Taurenītis” Skolotājas: LIENE ZIKMANE, SANDRA KLEINHOFA, Skolotāja palīgs: ILZE SAUČUKA
 9. gr. „Bizbizmārītes” Skolotājas: VALENTĪNA EGLĪTE, RŪTA BELTIŅA, Skolotāja palīgi: SABĪNE ĀBELE, AIGA ROZENFELDE
 10. gr. „ Putniņi”Skolotājas: ILONA ŠILE, INGŪNA BAUMANE, Skolotāja palīgs: SELGA BRIEDE
 11. gr. „Saulīte” Skolotājas: JOLANTA VALKOVSKA, ZANE IMANGULOVA, Skolotāja palīgs: MAIJA MEŅĢELE
 12. gr. „Pelīte” Skolotājas: MALDA BRIEDE, UNA OZOLA, Skolotāja palīgs: AIJA LEIMANE

GRUPAS PELČU FILIĀLĒ:

 1. gr. “Sprīdītis”: Skolotājas: ILONA ZALKOVSKA, INA NĀCKALNE, Skolotāja palīgs: BAIBA PELČERE
 2. gr. “Zīļuks”: Skolotājas: RŪTA ŠULCE, BAIBA ZUTE, Skolotāja palīgs: MELITA KRAUSA
 3. gr. “Lācītis”: Skolotājas: SANDRA PIGOŽNE, DORINA DOĻINSKA, Skolotāja palīgs: ĻUBOVA VĪNBERGA

 

Mūzikas skolotājas: KITIJA DAZARTE, SIGITA VĒVERE

Speciālais pedagogs: IVETA MEGNE

Sociālais pedagogs: LĪGA LUTERE

Logopēds: INTA LAĶE, DACE ZEIDLERE

Sporta skolotāja: IEVA SKURULE