Grupas

GRUPAS:

 1. gr. „Skudriņa” Skolotājas: ANCE PERŠEVICA, LĀSMA KNUPKE Skolotāja palīgs: SANTA BAKRIA
 2. gr. „Bitītes” Skolotājas: LIENE PŪCE, ANETE PALMA Skolotāja palīgs: ZITA KRONBERGA
 3. gr. „Zaķēni” Skolotājas: DAIGA STEPANOVIČA, ILZE STIEĢELE Skolotāja palīgs: INETA ROSLEVIČA, MADARA ROZENTĀLE
 4. gr. „Spārīte” Skolotājas: INGRĪDA ŠTOBE, DAINA BALTRAKOVA Skolotāja palīgs: KRISTĪNE KRŪMIŅA
 5. gr. „Ezīši” Skolotājas: INGA REINVALDE, MADARA FREIBERGA Skolotāja palīgs: MARITA PENIĶE
 6. gr. „Sienāzītis” Skolotājas: AIGA ŠĒNBERGA, VIKTORIJA LINDA GULBE Skolotāja palīgs: AIJA LEIMANE
 7. gr. „Gliemezītis” Skolotājas: DAIGA BAĶE, DACE DAMBERGA Skolotāja palīgi: NATĀLIJA DONIŅA
 8. gr. „Taurenītis” Skolotājas: SANDRA KLEINHOFA, KRISTĪNE JUBERTE Skolotāja palīgs: ILZE PINKOVSKA
 9. gr. „Bizbizmārītes” Skolotājas: VALENTĪNA EGLĪTE, LĪGA KAMINSKA Skolotāja palīgi: SINTIJA ĶEIRE, ZANE VILCE
 10. gr. „ Putniņi” Skolotājas: ANCE SPROĢE, INGŪNA BAUMANE Skolotāja palīgs: SELGA BRIEDE
 11. gr. „Saulīte” Skolotājas: JOLANTA VALKOVSKA, KRISTĪNE STANGUTE Skolotāja palīgs: MAIJA MEŅĢELE
 12. gr. „Pelīte” Skolotājas: MADARA LAIZĀNE, IEVA ĀBOLIŅA, Skolotāja palīgi:  EVIJA UZARE, AIGA ROZENFELDE

GRUPAS PELČU FILIĀLĒ:

 1. gr. “Sprīdītis”: Skolotājas: ILONA ZALKOVSKA, INA NĀCKALNE, Skolotāja palīgs: MELITA KRAUSA
 2. gr. “Zīļuks”: Skolotājas: RŪTA ŠULCE, BAIBA ZUTE, Skolotāja palīgs: AINA ZUTE
 3. gr. “Lācītis”: Skolotājas: SANDRA PIGOŽNE, AGNESE CĪRULE Skolotāja palīgs: SANITA KUZMA

 

Mūzikas skolotājas: KITIJA DAZARTE, SIGITA VĒVERE

Speciālais pedagogs: IVETA MEGNE

Sociālais pedagogs: AIJA PALMA

Logopēds: INTA LAĶE, DŽESIKA DEVJATŅIKOVA

Sporta skolotāja: IEVA SKURULE