Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 laikā