Aktualitātes

Erasmus + projekts

2018./2019.m. gadā PII “ Ābelīte” piedalās ERASMUS + projekts “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” (Nr. 2018-1-LV01-KA101-046894). Erasmus + projekta “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” ietvaros laikā no 10.- 16. martam logopēde Inta Laķe apmeklēja kursus Austrijā, Grācā “Soziales lehrnen für den Unterricht”. Kursos piedalījās 26 dalībnieki no četrām valstīm – Vācijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Kursu laikā bija lekcijas un praktiskas nodarbības

(skatīt vairāk..)

Pasākumu plāns maijam

9.maijs plkst. 16.00 Māmiņas dienai veltīts pasākums “Māmiņai” 10.maijs mācību ekskursija uz “Meža ABC” grupas “Sienāzītis”, “Skudriņa” 10.maijā plkst. 16.00 Pelču grupas “Ģimenes dienas pasākums” 15.maijs plkst. 10.30 Kuldīgas novada pirmsskolas iestāžu svētki “Ieskandinām vasaru” 21.maijs plkst. 9.30  “Paldies vārdu rīts” 24.maijs plkst. 9.00  mācību ekskursija  uz Ventspili grupa “Tārpiņš” 27.maijs – 30.maijs Vilciens “Ludis”, tortes cepšana, rotaļu rīts ar sportiskām aktivitātēm grupa “Tārpiņš”.

(skatīt vairāk..)

Kuldīgas PII „Ābelīte

2012.gada 15.novembris

9.novembrī Mārtiņdienas ieskaņās tika atklāta bērnudārza „Ābelīte" 1. un 2. rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas divas jaunas piebūves un viena ēka rekonstruēta. Svinīgajā pasākumā bija gan izdancošanās, gan tirgošanās, gan jauno telpu apskate.