Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns MAIJS 2021./2022.

6.maijā Pelču gr.”Zīļuks “apsveikums “Es savai māmiņai”.

9.maijā plkst.9.30 gr.”Gliemezītis”, pkst.13.00 gr.”Taurenītis” mācību ekskursija Turlavas pagastā “Baļļas”.

13.maijā plkst.16.00 “Ģimenes diena”.

13.maijā Pelču gr. “Zīļuks”mācību ekskursija uz Kuldīgu.

16.maijā plkst. 9.30 skolas grupas uzaicina darbiniekus uz Rotaļu rītu”.

17.maijā plkst.13.15 Skolotāju sapulce.

18.maijā plkst.9.45 vecākajām un skolas grupām mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā”.

18.maijā plkst.13.00 Sapulce. Piedalās atbalsta personāls, mūzikas skolotājas un sporta skolotāja.

20.maijā gr.”Bitīte”ekskursija uz bibliotēku.

Izlaidumi skolas grupām

20.maijā pkst.13.00 gr. “Taurenītis”.

27.maijā plkst.10.30 Pelču gr. “Sprīdītis”, plkst. 13.00 gr.”Gliemezītis”.

Pedagoģiskā padomes sēde

23.maijā plkst.13.15 gr. “Gliemezītis”, gr. “Taurenītis”, Pelču gr. “Sprīdītis”

24.maijā plkst. 13.15 gr. “Skudriņa”, gr. “Spārīte”

25.maijā plkst.13.15 gr. “Putniņš”, gr. “Bitīte”, Pelču gr. “Zīļuks”

26.maijā plkst.13.15 gr.” Ezītis”, gr. “Zaķītis”, gr. “Sienāzītis”

27.maijā plkst.13.15 gr. “Pelīte”, gr. Saulīte”, gr. “Bizbizmārīte”, Pelču gr. “Lāčuks”

27.maijā plkst.10.00 gr.”Spārīte” mācību ekskursija uz “Murkšķu audzētavu” un “Žibtaku”.

30.maijā Pelču gr. ”Zīļuks” mācību ekskursija uz lauku sētu “Zemturi”.

31.maijā gr.”Bitīte” pārgājiens “Pikniks”.

Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns aprīlis 2021./2022. m.g.

1.aprīlī gr.”Ezītis” joku diena.

14.aprīlī Pelču grupas “Ieskandinām Lieldienas.”

19.aprīlī “Lieldienas”

Pavadu Lieldienu

Pār augstu kalnu

Pār augstu kalnu

Caur zaļu birzi.

19.aprīlī gr. “Pelītes” izstāde “Mans Lieldienu zaķis.”

22.aprīlī gr. “Ezītis” talka Zemes dienā.
22.aprīlī gr. “Spārīte” izzinošs pasākums “Putnu diena.”

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns marts 2021./2022. m. g.

                                 PII “Ābelīte” 85. gadu jubilejas pasākums

8.martā plkst.18:00

Daudz Laimes Apsveikumi Dzimšanas Dienā Kartiņas - Foto Kolekcija

  • Apsveikums vecvecākiem/ Atbildīgas grupu skolotājas/
  • 8.martā gr.”Bitīte” praktiskā darbošanās “Groziņu meistarklase.”
  • 14.martā plkst.13:00 “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” nodarbība “Pozitīvā disciplinēšana.”
  • 14.marta-18.martam gr. “Zīļuks” konkurss “Veidojam kopā grupas vidi.”
  • 17.marta – 18.martam gr.”Zīļuks” teātra uzvedums “Pasaku valstībā.”
  • 22.martā plkst. 13:00 pirmsskolas mācību jomu seminārs./Atbildīgā Ingūna Krebse mācību jomas koordinatore/
  • 28.marta- 30.martam leļļu teātris Pelču grupām /Atbildīgās Baiba Z., Rūta Š./
  • Gr.”Bitīte” ekskursija uz Kuldīgas dzīvnieku patversmi “Mīļās ķepiņas.”
  • Grupa “Spārīte” piedalīsies Dabas aizsardzības pārvaldes radošo darbu konkursā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”

Izmaiņas MK rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

     Cien. vecāki!

     Ar š.g. 16.februāri ir noteiktas izmaiņas MK rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ka atcelta karantīna kontaktpersonām arī pirmsskolai (izņemot, ja saslimšana ir mājsaimniecībā). Taču situācijā, ja ir slims viss grupas personāls un nav iespējams nodrošināt bērnu pieskatīšanu, man ir tiesības lemt par grupas slēgšanu uz laiku. Protams šādu lēmumu pieņemšu  tikai ļoti kritiskā situācijā, saskaņojot ar pašvaldību.  Sīkāka informācija par jaunākajām izmaiņām būs arī E-klasē. Paldies par sapratni.

Ar cieņu,

 vadītāja

R.Ziemele

Precizēti mājas karantīnas ievērošanas nosacījumi izglītības procesā.

15.02.2022.

Precizēti mājas karantīnas ievērošanas nosacījumi izglītības procesā

Pirmsskolas izglītības pakāpē tie bērni, kas noteikti kā kontaktpersonas savā izglītības iestādē, turpmāk varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai turpinātu piedalīties klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu. Lai turpinātu klātienes izglītības procesu, bērnam nav nepieciešams veikt testu.

Taču, ja kontakts ar inficētu personu būs saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā, tad pirmsskolas izglītībā iesaistītais bērns varēs atgriezties klātienes izglītības procesā tikai tad, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas. Tāpat mājas karantīnu, kas uzsākta pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu, bērns joprojām varēs noslēgt arī ar testu, kas veikts laboratorijā ne agrāk kā septītajā dienā.

Šie nosacījumi attiecas uz pirmsskolas vecuma bērniem arī interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Skolēni pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, un izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamo asistenti, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja tiek veikta šo personu rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. Šis nosacījums ir spēkā jau no šīs nedēļas sākuma, 14.februāra, un tas neattiecas uz profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Izglītības un zinātnes ministrija vērš uzmanību uz izmaiņām saistībā ar gadījumiem, kad kontakts ar inficētu personu ir saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā un šis kontakts turpinās. Arī šādos gadījumos izglītojamais (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē), izglītības iestādē nodarbinātais vai izglītojamā asistents var turpināt mācības un darbu klātienē, ja tiek veikta šo personu rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. Šie nosacījumi neattiecas uz profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Detalizētāka informācija par mājas karantīnas ievērošanu pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam.

Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, ka pilngadīgiem izglītojamiem vai nepilngadīgā bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums informēt izglītības iestādi, ja bērns ir inficējies ar Covid-19, atrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā. Tāpat jāatceras, ka klātienē izglītības iestādi drīkst apmeklēt tikai tad, ja nav saslimšanas simptomu.

Vienlaikus izglītojamais, tostarp pirmsskolas izglītības pakāpē, izglītības iestādē nodarbinātais vai izglītojamā asistents ir tiesīgs mājas karantīnas laikā tomēr nedoties uz izglītības programmas īstenošanas (vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas) vietu klātienē.

Tāpat joprojām saglabājas iespēja mājas karantīnu, kas uzsākta pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu, noslēgt arī ar ne agrāk kā septītajā dienā laboratorijā veiktu testu, ja rezultāts ir negatīvs.

Jaunās prasības piemērojamas arī attiecībā uz jau uzsāktajām mājas karantīnām. Tas nozīmē, ka pēc grozījumu stāšanās spēkā šobrīd mājas karantīnā esošie izglītojamie (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē, ja kontakts ar inficētu personu ir saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā un šis kontakts turpinās), izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamo asistenti var atgriezties klātienes izglītības procesā. Pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā nav nepieciešams veikt testu.

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” šodien, 2022. gada 15. februārī, pieņemti valdībā.

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

prese@izm.gov.lv
tālr. 67047704, 67047834, 67047893

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns februāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

*Gr.”Zīļuks”piedalīsies žurnāla “Pūcītes” organizētajā konkursā “Sniegavīrs”.
*14.februārī plkst. 9:30 gr.”Putniņš” “Draugu ballīte” .
*15.02.2022. plkst. 13.15-16.30 notiks novada organizēti kursi tiešsaistē pirmsskolas skolotājiem, “Praktiskie piemēri un metodes, kā iesaistīt bērnus ar dažādām spējām grupas ikdienā”.

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns janvāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums.

5.janvārī

gr.”Taurenītis”; gr.”Gliemezītis”; gr. “Sprīdītis”

6.janvārī

gr.”Spārīte”; gr.”Skudriņa”

7.janvārī

gr.”Bitīte”; gr.”Putniņš”

11.janvārī

kursu 1.nodarbība tiešsaistē pirmsskolas komandām- skolotājs un skolotāja palīgs “Pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu sadarbība, realizējot kopveseluma pieeju bērna rakstura audzināšanā”.

Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums.

12.janvārī

gr.”Bizbizmārīte”; gr.”Lāčuks”

13.janvārī

gr.”Zaķītis”; gr.”Ezītis”

14.janvārī

gr.”Pelīte”; gr.”Saulīte”

17.janvārī

gr.”Sienāzītis”

17.janvāra-21.janvārim

*bērnu radošo darbu izstāde ”Manam bērnudārzam dzimšanas diena!”

*no iestādes darbinieku privātiem foto albumiem foto galerija “Atmiņas”

*vecāku novēlējumi 85 gadskārtā

*bērnu dzimšanas dienas ballīte “Mūsu dzimšanas diena”

28.janvārī

Konkurss “Visi 33!” skolas gr.”Taurenītis”; gr.”Gliemezītis”

Pasākumu plāns decembrī 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

6.decembra- 15.decembrim iesaistāmies Ziemassvētku paciņas piepildīšanā bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā. 

15. decembrīplkst.16:15 “Rūķu gājiens.”

17. decembrī plkst.9:30 PII “Ābelītes” darbinieku sarūpēto dāvanu nogādāšana pensionētajiem darbiniekiem.

Ziemassvētku pasākumi grupās

17.decembrī

plkst.9:30 gr. ”Bitīte”

plkst.9:30 gr. “Pelīte”

plkst.10:30 gr. ”Skudriņas”

20.decembrī

plkst.9:00-16:00 gr. ”Taurenītis”

plkst.9:30 gr. ”Gliemezītis”

21.decembrī

plkst.9:00-12. gr. ”Sienāzītis”, “Rūķu Ziemassvētki.”

plkst. 9:00 gr. ”Zaķītis” ,“Zaķēnu Ziemassvētki.”

plkst.9:30 gr.” Ezītis”, “Ziemassvētku rūķi meklējot.”

22.decembrī

plkst.9:00-17:00 gr. ”Putniņš”, “Ziemeļbriežu pazaudētā Ziemassvētku vecīša meklējumos…”

plkst.9:30 gr. ”Bizbizmārīte”

plkst.10:00 Pelču gr. “Sprīdītis”, “Ziemassvētku ceļojums apkārt zemeslodei.”

plkst.10:00 Pelču gr. ”Lāčuks”

23.decembrī

plkst. 9:30 gr. ”Saulīte”

plkst. 10:00 gr. ”Spārīte”

plkst.10:00 Pelču gr. ”Zīļuks”

Pasākumu plāns novembrī 2021./2022. m. g.

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

10.novembrī “Mārtiņdiena klāt!”

  • Dziedāsim
  • Iesim rotaļās
  • Mīklas minēsim
  • Tirgosimies

17.novembrī Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums

Tā zeme ir dzimtene mana,

te izaugt un dzīvot man ļauts.

Ik puķe tās vārdu man zvana,

šo zemi par Latviju sauc.

(A.Sakse)

  • Par godu Latvijas dzimšanas dienai Latvju tautas rakstu zīmju starojums.”

Pasākumu plāns oktobrī 2021./2022. m. g.

1.oktobrī Par godu Skolotāju dienai sarūpēts pārsteiguma mirklis plkst. 13:00-15:00

6.oktobrī nodarbība zoom “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs.”

5.oktobrī , 7.oktobrī, 11.oktobrī Skolotāju sapulce.

12.oktobrī plkst. 13:30 ”Rīta rosme” praktiskā nodarbība skolotājām ,

 / atbildīgais sporta skolotāja Ieva Skurule/ Atcelts