Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns janvāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums.

5.janvārī

gr.”Taurenītis”; gr.”Gliemezītis”; gr. “Sprīdītis”

6.janvārī

gr.”Spārīte”; gr.”Skudriņa”

7.janvārī

gr.”Bitīte”; gr.”Putniņš”

11.janvārī

kursu 1.nodarbība tiešsaistē pirmsskolas komandām- skolotājs un skolotāja palīgs “Pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu sadarbība, realizējot kopveseluma pieeju bērna rakstura audzināšanā”.

Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums.

12.janvārī

gr.”Bizbizmārīte”; gr.”Lāčuks”

13.janvārī

gr.”Zaķītis”; gr.”Ezītis”

14.janvārī

gr.”Pelīte”; gr.”Saulīte”

17.janvārī

gr.”Sienāzītis”

17.janvāra-21.janvārim

*bērnu radošo darbu izstāde ”Manam bērnudārzam dzimšanas diena!”

*no iestādes darbinieku privātiem foto albumiem foto galerija “Atmiņas”

*vecāku novēlējumi 85 gadskārtā

*bērnu dzimšanas dienas ballīte “Mūsu dzimšanas diena”

28.janvārī

Konkurss “Visi 33!” skolas gr.”Taurenītis”; gr.”Gliemezītis”

Pasākumu plāns decembrī 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

6.decembra- 15.decembrim iesaistāmies Ziemassvētku paciņas piepildīšanā bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā. 

15. decembrīplkst.16:15 “Rūķu gājiens.”

17. decembrī plkst.9:30 PII “Ābelītes” darbinieku sarūpēto dāvanu nogādāšana pensionētajiem darbiniekiem.

Ziemassvētku pasākumi grupās

17.decembrī

plkst.9:30 gr. ”Bitīte”

plkst.9:30 gr. “Pelīte”

plkst.10:30 gr. ”Skudriņas”

20.decembrī

plkst.9:00-16:00 gr. ”Taurenītis”

plkst.9:30 gr. ”Gliemezītis”

21.decembrī

plkst.9:00-12. gr. ”Sienāzītis”, “Rūķu Ziemassvētki.”

plkst. 9:00 gr. ”Zaķītis” ,“Zaķēnu Ziemassvētki.”

plkst.9:30 gr.” Ezītis”, “Ziemassvētku rūķi meklējot.”

22.decembrī

plkst.9:00-17:00 gr. ”Putniņš”, “Ziemeļbriežu pazaudētā Ziemassvētku vecīša meklējumos…”

plkst.9:30 gr. ”Bizbizmārīte”

plkst.10:00 Pelču gr. “Sprīdītis”, “Ziemassvētku ceļojums apkārt zemeslodei.”

plkst.10:00 Pelču gr. ”Lāčuks”

23.decembrī

plkst. 9:30 gr. ”Saulīte”

plkst. 10:00 gr. ”Spārīte”

plkst.10:00 Pelču gr. ”Zīļuks”

Pasākumu plāns novembrī 2021./2022. m. g.

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

10.novembrī “Mārtiņdiena klāt!”

  • Dziedāsim
  • Iesim rotaļās
  • Mīklas minēsim
  • Tirgosimies

17.novembrī Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums

Tā zeme ir dzimtene mana,

te izaugt un dzīvot man ļauts.

Ik puķe tās vārdu man zvana,

šo zemi par Latviju sauc.

(A.Sakse)

  • Par godu Latvijas dzimšanas dienai Latvju tautas rakstu zīmju starojums.”

Pasākumu plāns oktobrī 2021./2022. m. g.

1.oktobrī Par godu Skolotāju dienai sarūpēts pārsteiguma mirklis plkst. 13:00-15:00

6.oktobrī nodarbība zoom “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs.”

5.oktobrī , 7.oktobrī, 11.oktobrī Skolotāju sapulce.

12.oktobrī plkst. 13:30 ”Rīta rosme” praktiskā nodarbība skolotājām ,

 / atbildīgais sporta skolotāja Ieva Skurule/ Atcelts

Pasākumu plāns septembrī 2021./2022. m. g.

 • 1.septembrī plkst.10.00 Zinību dienas pasākums “Kopā ar draugiem!”
 • 6.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde.
 • 10.septembrī Apsveikums “Tētim!”
 • 29.septembrī Rudens ražas svētki ”Miķeļdiena”

Pasākumu plāns maijā 2020./2021. m.g.

Pasākumu plāns aprīlī 2020./2021. m. g.

Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā!

Pasākumu plāns aprīļa mēnesī!

Pasākumu plāns martā 2020./2021. m.g.

Pasākumu plāns februārī 2020./2021. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanā.

1.februāra – 5.februārim grupa “Sprīdītis” sveču izstāde.

2.februārī gr. “Ezītis” “Sveču diena.”

5.februārī gr. “Ezītis” “Metenis.”

3.februārī gr. “Zīļuks”Šveču liešanas darbnīca.”

11.februārī gr.”Putniņš” “Es savam draudziņam.”

12.februārī gr. “Spārītes” “Draugu diena.”

gr. “Sprīdītis” “Draudzības diena.”

gr. “Ezītis” “Es ar savu draudziņu.”

gr.”Saulīte” ”Draugu ballīte.”

gr..”Zaķītis” plkst.9.10 “Draudziņu diena.”

15.februārī gr.”Gliemezītis” “Es ar savu draudziņu.”

15.februāra-19.februārim gr.”Zīļuks” “Cepsim gardas pankūkas!”

Pasākumu plāns janvārī.

 

PII ”Ābelīte”

2020./2021. m. g.

Pasākumi janvāra mēnesī

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanā.

04.01. – 22.01. skolas sagatavošanas grupām mēneša tēmas ietvaros “Izzinām pasauli” noslēgumā konkurss

 • gr. “Sprīdītis”  “Apģērbs dažādos laikos”
 • gr. “Sienāzītis”  “Apģērbs”
 • gr. “Ezītis”  “Grāmata”
 • gr. ”Saulīte” par “Apavi.”

04.01.-29.01.”Ķeram sniegotos ziemas mirkļus” zīmējumi sniegā, sniegavīri, sniegotā kalna meklējumos.

 22.01. plkst.10.00 “Ziemas sporta svētki.”

Datums var mainīties, jo svarīgi ir laikapstākļi.

Visi pasākumi tiek organizēti tikai savas grupas ietvaros.