Aktualitātes

Paziņojums vecākiem, kuru bērni sāks apmeklēt iestādi ar 01.09.2020

Pamatojoties uz ārkārtas situācijas pagarinājumu līdz 09.06.2020, gaidīsim vecākus iestādē, lai uzrakstītu iesniegumu par bērna uzņemšanu (līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību) pēc 09.06.2020, laikā no plkst. 9.00 – 16.00. Neskaidrību gadījumā zvanīt vadītājai tālr. 27020769 Sekojiet līdzi informācijai par iespējamām izmaiņām. Vadītāja

NO 30. MARTA KULDĪGĀ DARBOSIES TIKAI VIENS DEŽŪRBĒRNUDĀRZS

No pirmdienas, 30.marta, Kuldīgas novadā darbosies tikai viens dežūrbērnudārzs – pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” turpmāk uzņems bērniņus, kuru vecākiem nav citu iespēju bērnu pieskatīšanai, no visiem pilsētas bērnudārziem. Katras pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi uzturēsies kopā vienā grupā. Ar bērniem strādās viņiem jau pazīstamās skolotājas un skolotāju palīgi no sava bērnudārza. Ēdināšanu bērniem nodrošinās grupu telpās. Ja pieskatīšana neatliekami nepieciešama kādam no pagastu pirmsskolas grupu

(skatīt vairāk..)

Kuldīgas PII „Ābelīte

2012.gada 15.novembris

9.novembrī Mārtiņdienas ieskaņās tika atklāta bērnudārza „Ābelīte" 1. un 2. rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas divas jaunas piebūves un viena ēka rekonstruēta. Svinīgajā pasākumā bija gan izdancošanās, gan tirgošanās, gan jauno telpu apskate.