PII “Ābelīte” Pasākumu plāns 2023./2024. m. g.

 

SEPTEMBRIS

1. septembris “Satikšanās”.

8. septembris Tēva diena – apsveikums tētim.

12. septembris plkst. 9.40 “Rudens prieki kopā ar Nezinīti un Zinīti”.

Apvienība “Brīnumzeme”.

12. septembris Vienoti uzvedības noteikumi. Saliedētība kolektīvā.

25. 09 – 29. 09. Miķeļdiena.

25. 09. – 29. 09. Eiropas Sporta nedēļa “Esi aktīvs”.

29. septembris Skolotāju diena .

OKTOBRIS

3. oktobris Vienoti uzvedības noteikumi. Saliedētība kolektīvā.

03.10. – 06.10. Drošības nedēļa (VUGD /evakuācija).

09.10. – 13.10 Putras nedēļa.

20. oktobris plkst. 11.00 D. Rijnieka koncerts “Ceļojums”.

24. oktobris Meistarklase “Runājošās sienas”.

/Atbildīga Marina V. no Iecavas PII “Cālītis”/

NOVEMBRIS

10. novembris Mārtiņi.

17. novembris Latvijas dzimšanas diena.

28.novembris plkst. 9.30 I. Kraševskas koncerts

Ļoti gaidu Ziemassvētkus”.

DECEMBRIS

12. decembris Rūķu gājiens.

13. – 22. decembris Ziemassvētki.

21. decembris Labie darbi.

JANVĀRIS

Zvaigžņu mēnesis.

Talantu šovs, zvaigžņu parāde…..

11. janvāris Starptautiskā paldies diena.

08.01. – 19.01. Pedagoģiskā padomes sēde. / I. semestra izvērtējuma atskaite/

30. janvāris plkst. 9.30 Rīgas leļļu teātris “Sapnis par karali”.

FEBRUĀRIS

6. februāris Meteņi.

14. februāris Draudzība.

27. februāris plkst. 11.00 Ē. Balodis leļļu izrāde “Pasaka par Sniedziņu”.

MARTS

6.marts plkst. 11.00 “Nezinīša cīņa ar slinkumu” Apvienība “Brīnumzeme”.

27. marts Teātris.

APRĪLIS

2. aprīlis Lieldienas.

4. aprīlis plkst. 9.30 Koncerts ar multfilmu varoņiem “Šādi, tādi, Dažādi”.

LT “Tims”.

6. aprīlis Starptautiskā sporta diena.

22. aprīlis Zemes diena.

23. aprīlis Pasaules grāmatu diena.

MAIJS

10. maijs Māmiņas diena “Es savai māmiņai”.

17. maijs Ugunsdzēsēju un glābēju diena.

13.05. – 24.05. Pedagoģiskā padomes sēde. /Mācību gada izvērtējuma atskaite /.

31.maijs Izlaidumi.

    • Pavasara talka/rotaļlaukumu sakopšana.
JŪNIJS

1. jūnijs Bērnu aizsardzības diena.

21. jūnijs Vasaras saulgrieži.

    • Atvērto durvju diena iestādē – katra grupa individuāli organizē.

Erasmus + projekts

2018./2019.m. gadā PII “ Ābelīte” piedalās ERASMUS + projekts “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” (Nr. 2018-1-LV01-KA101-046894).

Erasmus + projekta “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” ietvaros laikā no 10.- 16. martam logopēde Inta Laķe apmeklēja kursus Austrijā, Grācā “Soziales lehrnen für den Unterricht”. Kursos piedalījās 26 dalībnieki no četrām valstīm – Vācijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Kursu laikā bija lekcijas un praktiskas nodarbības par spēju stiprināšanu pēc inteliģences modeļa (H. Gardners), grupu dinamiskās spēles, uzdevumi un spēles no improvizācijas teātra, kreativitātes tehnikas, soziālās komunikācijas uzlabošanas, uztveres un koncentrēšanās spēju vingrinājumi.  Apmācību procesā daudz darbojāmies pāros un nelielās grupās. Bija atvēlēts laiks arī pilsētas iepazīšanai. Savā pieredzē dalījās arī ar kolēģiem iestādē un ārpus tās. Tāpat kursu ietvaros tika nodibināti jauni kontakti, kas nākotnē var sekmēt jaunu projektu īstenošanu.

Erasmus + projekts.

2018./2019.m. gadā PII “ Ābelīte” piedalās Erasmus + projektā “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā.”

( Nr. 2018-1-LV01-KA101-046894) Projekta ietvaros, laikā no 22.- 30. septembrim, logopēde Inta Laķe apmeklēja kursus Slovēnijā, Piran pilsētā. Kursu tēma bija “Neue ressourcen für den Unterricht”. Šajos kursos piedalījās 21 dalībnieks no 5 valstīm – Vācijas, Austrijas, Igaunijas, Latvijas, Polijas. Kursu programma bija sastādīta ļoti interesanta un saistoša, praktiski noderīga. Bija gan lekcijas, praktiskas nodarbības, grupu darbs – grupu dinamiskās spēles, nodarbības brīvā dabā un jaunu mācību metožu prezentācija. Liels uzsvars tika likts uz savstarpēju pieredzes apmaiņu. Jaunas idejas , mācību metožu dažādība, Open space metode būs jauni impulsi ikdienas darbam ar bērniem. Bija atvēlēts laiks arī Slovēnijas pilsētas Piran iepazīšanai. Erasmus + rīkotajos kursos piedalījos pirmo reizi. Šī bija brīnišķīga iespēja iegūt vērtīgu pieredzi metodisko zināšanu pilnveidošanā un bagātināšanā, svešvalodu zināšanu uzlabošanā. Smēlos daudz pozitīvu emociju un iespaidu. Kā arī iegūtie jaunie kontakti sekmēs jaunu projektu īstenošanu nākotnē.

Arī iestādes padagogi tika iepazīstināti ar kursos gūtām zināšanām.

Miķeļdiena “Dārzeņu un augļu dižošanās”

Visas nedēļas garumā skolotājas un bērni rotaļu centros darbojās aktīvi izpētot, veidojot, aplicējot, un, protams, salātu un sulu pagatavošana. Miķeļdiena pagāja lustīgās rotaļās un dziesmās. Noslēgumā bērnu radošo darbu izstāde.

Latvijas valsts dzimšanas diena

Vilksim košu zelta jostu

Apkārt mūsu tēvu zemei.

Lai mirdz mūsu tēvu zeme,

Kā actiņa gredzenā.

Rudens tumšajā laikā mums visiem ir gaiši svētki -Latvijas valsts dzimšanas diena.

16.novembrī plkst.9.30 skolas grupas bērni sniegs svētku koncertu jaunāko grupu bērniem.

17.novembrī plkst.9.30 svētku pasākums vecāko grupiņu bērniem “Caur sidraba birzi gāju”

Pēc kopīgā  pasākuma katra grupiņa klās savu svētku galdu un cienāsies ar dzimšanas dienas kliņģeri.

Veidosim arī savu GAISMIŅU CEĻU. Lūgums līdz ceturtdienai atnest vienu āra svecīti.

PRIECĪGUS SVĒTKUS VISIEM MŪSĒJIEM! 

Lai vienmēr mūsu zemīte būtu bagāta ar skaistiem, gudriem un veselīgiem bērniem! 

I.Vējones kundze ciemojas “Ābelītē”

17.oktobrī, Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa darba vizītes ietvaros Kuldīgā, viņa dzīvesbiedrei Ivetai Vējonei bija paredzēta atsevišķa programma. Dienas otrajā pusē prezidenta kundze apciemoja mūsu “Ābelīti”.

Tikšanās noritēja sirsnīgā gaisotnē. Skolas grupu audzēkņi bija sagatavojuši koncertu rudenīgās noskaņās.

Prezidenta kundze uzdāvināja iestādei Margaritas Stārastes Zelta pasakas, lai bērni varētu gan paši lasīt, gan aplūkot skaistās ilustrācijas.Savukārt bērni dāvāja savus zīmējumus, kuri apkopoti grāmatā “Latvijas valsts prezidents un viņa ģimene”. “Tārpiņu” grupas bērni bija salīmējuši skaistu ābeles gleznu no pupiņām un zirņiem.

Apmeklējuma noslēgumā Iveta Vējone iepazinās ar bērnudārza telpām, apmeklējot grupiņas un tiekoties ar bērniem un pedagogiem.

Eiropas sporta nedēļa

Caur EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS kampaņu vēlējāmies sasniegt galveno mērķi:

  • sekmēt mūsu bērnu veselību,
  • radināt bērnus pie regulārām fiziskām aktivitātēm,
  • radīt bērnos interesi un prieku par sportu.

Sporta nedēļu noslēdzām ar jautrām un sportiskām Miķeļdienas aktivitātēm ar dārzeņiem.

Tēvu diena “Ar tēti jautrāk!”

Tēti, kad es

Tēti, kad es padomāju,-
Viegla dzīve man pa māju!
Tu mums esi apgādnieks
Tas gan laikam nav vis nieks.

Augu dienu darbā strādā,
Maizīti mums visiem gādā.
Apavu un drēbju arī
Vajag ziemā, pavasarī.

Tiklīdz pārnāc vakarā,
Jāsāk ar mums rotaļa.
Ja kas mājās saplīsis,
Gan jau tētis sataisīs.

Zāli pļaut un sētu taisīt,
Zāģēt, mūrēt, krāsu maisīt…
Tētis tas, kurš visu var
Tāds kā tu – es augšu ar!

Arī mūsu tēti ir pelnījuši atzinīgus vārdus un dienu, kurā viņus īpaši apsveicam. Tāpēc jau sesto gadu septembra sākumā “Ābelītē” svinam TĒVU DIENU.

Šajā dienā kopā spēlējām spēles, konstruējām mašīnas, naglojām mākslas darbus un visādi citādi interesanti pavadījām laiku, jo ar tēti viss iznāk jautrāk!

Ar gandarījumu varam secināt, ka mūsu tēti ir vislabākie saviem bērniem!

Zinību diena ar Lotes draugiem

Hei! Hei! Sveiciens visiem maziem un lieliem „Ābelītes” bērniem un viņu vecākiem!

Arī pie mums ir sācies jaunais mācību gads! Priecājamies redzēt mūsu pulciņā jaunos draugus! Sveicam mazuļus “Pelītes”, “Saulītes” un “Bizbizmārītes” grupiņās! Ļoti ceram, ka jums pie mums “Ābelītē” patiks!

Zinību dienā ar bērniem  svētkus svinēja Lotes draugi un aicināja kopā parotaļāties izgudrotāju ciemā -noķert skaistākos un krāsainākos ziepju burbuļus, izvizināties draudzīgajā vilcieniņā, izmēģināt spēkus pūšanā, izšūpināt krāsaino sapņu izpletni un padarboties vēl citos jautros un svarīgos darbiņos!

 

Lai mums visiem kopā ir tikpat jautrs, draudzīgs un veiksmīgs jaunais mācību gads!

 

Mūsu “ĀBELĪTEI” 80

Atzīmējot nozīmīgo jubileju, esam iecerējuši vairākus pasākumus.

10.februārī plkst.9.15 atklāsim jubilejas mēnesi ar jautrajām sporta aktivitātēm, parādot cik esam stipri, veikli un izturīgi.

17.februārī plkst. 9.15 “Ābelītes” talantu šovs “Izklausies redzēts” un jubilejas ballīšu tērpu demonstrējumi.

No 20.februāra līdz 3.martam būs apskatāma vecāku un bērnu radošo darbu izstāde.

24.februārī plkst.12.00 aicinām bijušos “Ābelītes”darbiniekus uz sirsnīgu atmiņu pēcpusdienu. (Lūdzam pieteikties līdz 20.februārim pa tel.63322510)

28.februārī no plkst. 14.00 līdz 17.00 atvērto durvju diena “Ābelītes” bijušajiem audzēkņiem (Lūdzam pieteikties līdz 24. februārim pa tel. 63322510)

3. martā plkst. 9.15 Dzimšanas ballīte bērniem ar pasaku – multfilmu varoņiem                                   plkst.16.00 Jubilejas svinīgais pasākums.