Aktualitātes

Pasākumu plāns septembrim

2. septembrī plkst. 10.00 Zinību dienas pasākums “Burtu meitiņas un Zinīša ceļojums”. 5. septembrī plkst. 13.30 Pedagoģiskā padomes sēde. 6.septembrī plkst. 16.00 Tēvu dienas pasākums “Kopā ar tēti”. 9. septembra – 13.septembrim “Dzejas skanējums” pasākums veltīts dzejas dienām 27.septembrī plkst. 9.30 Rudens ražas svētki “Miķeļdiena klāt!”. 10.septembrī plkst. 9.30 Ivetas Kraševskas koncerts “Vesels un priecīgs.”   Pelču grupās: 2.septembrī plkst. 10.00 Zinību dienas pasākums

(skatīt vairāk..)

Erasmus + projekts

2018./2019.m. gadā PII “ Ābelīte” piedalās ERASMUS + projekts “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” (Nr. 2018-1-LV01-KA101-046894). Erasmus + projekta “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” ietvaros laikā no 10.- 16. martam logopēde Inta Laķe apmeklēja kursus Austrijā, Grācā “Soziales lehrnen für den Unterricht”. Kursos piedalījās 26 dalībnieki no četrām valstīm – Vācijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Kursu laikā bija lekcijas un praktiskas nodarbības

(skatīt vairāk..)

Kuldīgas PII „Ābelīte

2012.gada 15.novembris

9.novembrī Mārtiņdienas ieskaņās tika atklāta bērnudārza „Ābelīte" 1. un 2. rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas divas jaunas piebūves un viena ēka rekonstruēta. Svinīgajā pasākumā bija gan izdancošanās, gan tirgošanās, gan jauno telpu apskate.