Aktualitātes

Pasākumu plāns Septembrī 2021./2022. m. g.

1.septembrī plkst.10.00 Zinību dienas pasākums “Kopā ar draugiem!” 6.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde. 10.septembrī Apsveikums “Tētim!” 29.septembrī Rudens ražas svētki ”Miķeļdiena”


Kuldīgas PII „Ābelīte

2012.gada 15.novembris

9.novembrī Mārtiņdienas ieskaņās tika atklāta bērnudārza „Ābelīte" 1. un 2. rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas divas jaunas piebūves un viena ēka rekonstruēta. Svinīgajā pasākumā bija gan izdancošanās, gan tirgošanās, gan jauno telpu apskate.