Atbalsta personāls

Logopēdi

  • INTA LAĶE
  • SIGNE JONASE

Sociālais pedagogs

  • AIJA PALMA

Speciālie pedagogi

  • IVETA MEGNE
  • IEVA GAILĀNE

Pedagoga palīgs

 • KRISTA ROBEŽNIECE