Atbalsta personāls

Logopēdi

    • INTA LAĶE
    • SIGNE JONASE
    • SINDIJA CĪRULE / Pelču grupām

Sociālais pedagogs

    • AIJA PALMA

Speciālais pedagogs

    • IVETA MEGNE