Par mums

Izglītības programmas

Mūsu iestāde realizē:

 1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu;
 2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 3. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Mērķi un uzdevumi

2018./2019.mācību gada galvenie uzdevumi

 • Sekmēt izglītības iestādes komandas darbu, lai īstenotu kvalitatīvu izglītības procesu, kurā galvenais ir izglītojamais.
 • Turpināt pilnveidot kompetenču pieeju mācību saturā, izstrādājot vienotu mācību procesa organizāciju.
 • Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos.
 • Veicināt pedagogu tālākizglītības iespējas, daloties savstarpējā pieredzē, ārpus izglītības iestādes un izmantojot “Skola 2030” piedāvāto kompetenču pieejas programmu.

 2018./2019.mācību gadā piedāvātie

Interešu izglītības pulciņi

Kuldīgas PII “Ābelīte” darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

6 – 7 gadus veciem bērniem Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programma Latviešu Tautas dejas

Nodarbības vada – deju skolotāja Zita Serdante

Nodarbību laiki:

 • ceturtdienās

plkst. 12.00 – 12.30 skolas gr. “Sienāzītis”.

 • trešdienās

plkst. 15.10 – 15.40 skolas gr. “Skudriņa”.

plkst. 15.40 – 16.10 skolas gr. “Tārpiņš”.

4 – 7 gadus veciem bērniem Modernās dejas(maksas pulciņš)

Nodarbības vada  – deju skolotāja Inese Olštreina

Nodarbību laiki:

 • otrdienās un ceturtdienās

plkst. 15.05 -15.45

4 -7 gadus veciem bērniem Angļu valoda sadarbībā ar Valodas vēstniecību (maksas pulciņš)

Nodarbības vada – Valodas vēstniecības skolotāja Samanta Sāre

Nodarbību laiki:

 • otrdienās un piektdienās

plkst. 15.15 -15.45

plkst. 15.45 -16.15

5 – 6 gadus veciem bērniem Ārstnieciskā vingrošana sadarbībā ar Jauniešu izglītības centru

Nodarbības vada – Jeļena Miezīte

 • pirmdienās un piektdienās

plkst.16.30 – 17.00

5 – 6 gadus veciem bērniem Ārstnieciskā vingrošana Eiropas projekta ietvaros

Nodarbības vada – Nadija Strazdiņa

 • trešdienās

plkst. 16.30 -17.00 gr. “Putniņš”

plkst. 17.00 -18.00 gr. “Bitīte”

 

buve

 

Par “Ābelītes”pirmsākumiem uzskatāms 1937. gada 15. janvāris, kad Kuldīgā sāka darbu pilsētas bērnudārzs. Tas atradās pie Ventas tilta.

1941. gadā bērnudārzs no šīm telpām pārcēlās uz Tūku fabrikas īpašnieka Vintera savrupmāju Ziedu ielā, kur bērnudārzs atrodas vēl šo baltu dienu.

1962. gadā tika atvērta nakts grupa, kas atviegloja nakts maiņā strādājošiem vecāku rūpes par bērniem.

1968. gadā pirmsskolas izglītības iestādei piešķīra nosaukumu “Ābelīte”.

1980. gadā vecās bērnudārza ēkas vietā uzcēla jaunu divstāvu ēku.

2009. gadā tiek izveidota “Ābelītes” Pelču filiāle, kuru apmeklē 52 bērniņi.

2010. gada sākumā sākās ilgi gaidītais pārvērtību laiks – “Ābelītei” top jauna, krāsaina un moderna piebūve četrām grupām. tiek pilnīgi renovēta divstāvu ēka divām grupām. To nodeva 2011. gada maijā.

2012. gada novembrī durvis vēra divas grupas, pēc būvniecības 2. kārtas.

2013. gada jūlijā sākās būvniecības 3. kārta.

 

 

Iestādē tiek īstenota: Pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods: 0101111)