Par mums

Izglītības programmas

Mūsu iestāde realizē:

1.Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (0101 1111);

2.Speciālā pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511);

3.Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611).

Programmas tiek realizētas divās realizācijas vietās:

  • Ziedu ielā 15,Kuldīgā, Kuldīgas novadā (12 grupas)
  • “Ābelēs”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā (3 grupas) 

Atbalsta personāls:

  • Logopēds
  • Sociālais pedagogs
  • Speciālais pedagogs

 

  • 2020./2021. mācību gadā iestāde uzsāk darbu preventīvā programmā “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs.”

 

  • 2021./2022. mācību gada iestādē tiek īstenota “Džimbas 9 soļu” drošības programma vecākās un skolas grupu bērniem, mācot drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, veicinot bērnu spēju izvairīties no vardarbības, veicināt adekvātu pašapziņu un pāridarījumu atklāšanu, komunikāciju starp vecākiem, pedagogiem un bērniem par personisko drošību attiecības un rīcību apdraudošās situācijās. 

 

  • Lai veicinātu bērnu vidū veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, programma “Piens un augļi skolai” bezmaksas mācību nedēļā piedāvā bērniem piena produktus, augļus un dārzeņus.

Pulciņi:

Tautas dejas skolas grupām

Vada skolotāja: Zita Serdante

Otrdienās

plkst:15:10 gr. “Taurenītis”

plkst.15:50 gr. “Gliemezītis”

Papīra modelēšanas pulciņš 5-7 g. v.

Vada skolotāja: Jolanta Valkovska

Pirmdienās plkst.11:30

Otrdienās plkst.15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Par “Ābelītes”pirmsākumiem uzskatāms 1937. gada 15. janvāris, kad Kuldīgā sāka darbu pilsētas bērnudārzs. Tas atradās pie Ventas tilta.

1941. gadā bērnudārzs no šīm telpām pārcēlās uz Tūku fabrikas īpašnieka Vintera savrupmāju Ziedu ielā, kur bērnudārzs atrodas vēl šo baltu dienu.

1962. gadā tika atvērta nakts grupa, kas atviegloja nakts maiņā strādājošiem vecāku rūpes par bērniem.

1968. gadā pirmsskolas izglītības iestādei piešķīra nosaukumu “Ābelīte”.

1980. gadā vecās bērnudārza ēkas vietā uzcēla jaunu divstāvu ēku.

2009. gadā tiek izveidota “Ābelītes” Pelču filiāle, kuru apmeklē 52 bērniņi.

2010. gada sākumā sākās ilgi gaidītais pārvērtību laiks – “Ābelītei” top jauna, krāsaina un moderna piebūve četrām grupām. tiek pilnīgi renovēta divstāvu ēka divām grupām. To nodeva 2011. gada maijā.

2012. gada novembrī durvis vēra divas grupas, pēc būvniecības 2. kārtas.

2013. gada jūlijā sākās būvniecības 3. kārta.