Par mums

Izglītības programmas

Mūsu iestāde realizē:

1.Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu;

2.Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;

3.Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Mērķi un uzdevumi

  • Paaugstināt pedagogu profesionālo meistarību tehnoloģiju apguvē un izmantošanā, lai veicinātu pedagoģiskā radošuma attīstību (IT prasmes).

  • Organizēt regulāras āra nodarbības bērnu aktīvas pētniecības un praktiskās darbības apkārtējās dabas izzināšanai.

  • Pilnveidot audzināšanas un mācību darba plānojumu un saturu, akcentējot individuālos attīstības plānus un vērtības balstītu paradumu attīstīšanu.

  • Iesaistīties preventīvā programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”( “BDDB” ), paaugstinot iestādes drošības līmeni.

 

2020./2021. mācību gadā piedāvātie

Interešu izglītības pulciņi

Kuldīgas PII “Ābelīte” darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

6 – 7 gadus veciem bērniem Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programma Latviešu Tautas dejas

Nodarbības vada – deju skolotāja Zita Serdante

Nodarbību laiki:

  • trešdienās

plkst. 15.10 skolas gr.”Saulīte” plkst.15.40. skolas gr. “Sienāzītis”

  • ceturtdienās

plkst.12.00 skolas gr.”Ezītis”

Maksas pulciņi

Modernās dejas 5-7 gadus veciem bērniem

Nodarbības vada Inese Olšteine

  • otrdienās

plkst.15.10

  • ceturtdienās 

plkst.15.10

 

Par “Ābelītes”pirmsākumiem uzskatāms 1937. gada 15. janvāris, kad Kuldīgā sāka darbu pilsētas bērnudārzs. Tas atradās pie Ventas tilta.

1941. gadā bērnudārzs no šīm telpām pārcēlās uz Tūku fabrikas īpašnieka Vintera savrupmāju Ziedu ielā, kur bērnudārzs atrodas vēl šo baltu dienu.

1962. gadā tika atvērta nakts grupa, kas atviegloja nakts maiņā strādājošiem vecāku rūpes par bērniem.

1968. gadā pirmsskolas izglītības iestādei piešķīra nosaukumu “Ābelīte”.

1980. gadā vecās bērnudārza ēkas vietā uzcēla jaunu divstāvu ēku.

2009. gadā tiek izveidota “Ābelītes” Pelču filiāle, kuru apmeklē 52 bērniņi.

2010. gada sākumā sākās ilgi gaidītais pārvērtību laiks – “Ābelītei” top jauna, krāsaina un moderna piebūve četrām grupām. tiek pilnīgi renovēta divstāvu ēka divām grupām. To nodeva 2011. gada maijā.

2012. gada novembrī durvis vēra divas grupas, pēc būvniecības 2. kārtas.

2013. gada jūlijā sākās būvniecības 3. kārta.

Iestādē tiek īstenota: Pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods: 0101111)