Sociālā pedagoga sleja

 Ko dara sociālais pedagogs?

uzvediba.lv - Kāpēc mazi bērni grūstās? Ko darīt, lai bērns pārtrauktu sist citus, it īpaši vecāku klātbūtnē? - uz šo jautājumu vakar nebija laika detalizēti atbildēt, tāpēc rakstām te - atsevišķi. 🤓🙃

      Sociālais pedagogs iesaistās tur, kur sākas kaut kādas problēmas mācību procesā – uzvedības, konflikti, iekšējās kārtības noteikumu neievērošana, citu aizskaršana u.c.

Pozitīvas disciplinēšanas metodes.