Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process