Tradīcijas 2023./2024. m. g.

1.septembris “Satikšanās”.

Atzinības rakstu ieguva grupa “Ezītis” piedaloties “Pūcītes” rīkotajā konkursā.

“Miķeļdiena”

 

 

 

 

 

 

 

“Mārtiņi”

 

 

 

 

 

 

 

“Mana un tava Latvija”

 

 

 

Pelču grupas “Sprīdītis” radošā Ziemassvētku darbnīca. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa “Ezītis” sadarbībā ar Alsungas dienas centru izgatavo kartiņas pensionāriem.

“Rūķu gājiens”

 

Radošā Ziemassvētku darbnīca.

PII “Ābelīte” lielajā saimē meistarklase dekoru izgatavošana.

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar vecākiem ir tapuši mazi, lieli, tievi, gari, ēdami un neēdami sniegavīri.

Sniegavīru triumfs ……..

PII “Ābelīte” Pelču gr. “Spīdītis”

Sveču diena.

 

PII “Ābelīte” Pelču gr. ” Zīļuks

Sporta aktivitātes

 

PII “Cīrulīša” izrāde “Ilzītes kliņģeris”

 

Tikšanās ar rakstnieci Līgu Rozentāli grāmatas autori “Ričijs Rū…”

Uzzinājām kā tikt vaļā no dusmām.

Noskaidrojām, cik profesijas ir iesaistītas, lai taptu grāmata. 

 

PII “Ābelīte” ciemojās ciemiņi no Zoo “Zemturi.”

 

PII “Ābelīte” skolotājas Dainas B. iestudēta teātra izrāde

“Pasaka par pelīti un kaķīti.”

  

Lieldienu pasākums “Pavadu Lieldienu pār augstu kalnu.”

PII “Ābelīte” Pelču grupu Lieldienu pasākums.

 

Dzimšanas diena Džimbam .