Tradīcijas 2023./2024. m. g.

1.septembris “Satikšanās”.

Atzinības rakstu ieguva grupa “Ezītis” piedaloties “Pūcītes” rīkotajā konkursā.

“Miķeļdiena”

 

 

 

 

 

 

 

“Mārtiņi”

“Mana un tava Latvija”