Erasmus + projekts.

2018./2019.m. gadā PII “ Ābelīte” piedalās Erasmus + projektā “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā.”

( Nr. 2018-1-LV01-KA101-046894) Projekta ietvaros, laikā no 22.- 30. septembrim, logopēde Inta Laķe apmeklēja kursus Slovēnijā, Piran pilsētā. Kursu tēma bija “Neue ressourcen für den Unterricht”. Šajos kursos piedalījās 21 dalībnieks no 5 valstīm – Vācijas, Austrijas, Igaunijas, Latvijas, Polijas. Kursu programma bija sastādīta ļoti interesanta un saistoša, praktiski noderīga. Bija gan lekcijas, praktiskas nodarbības, grupu darbs – grupu dinamiskās spēles, nodarbības brīvā dabā un jaunu mācību metožu prezentācija. Liels uzsvars tika likts uz savstarpēju pieredzes apmaiņu. Jaunas idejas , mācību metožu dažādība, Open space metode būs jauni impulsi ikdienas darbam ar bērniem. Bija atvēlēts laiks arī Slovēnijas pilsētas Piran iepazīšanai. Erasmus + rīkotajos kursos piedalījos pirmo reizi. Šī bija brīnišķīga iespēja iegūt vērtīgu pieredzi metodisko zināšanu pilnveidošanā un bagātināšanā, svešvalodu zināšanu uzlabošanā. Smēlos daudz pozitīvu emociju un iespaidu. Kā arī iegūtie jaunie kontakti sekmēs jaunu projektu īstenošanu nākotnē.

Arī iestādes padagogi tika iepazīstināti ar kursos gūtām zināšanām.

 

Comments are closed.