Erasmus + projekts

2018./2019.m. gadā PII “ Ābelīte” piedalās ERASMUS + projekts “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” (Nr. 2018-1-LV01-KA101-046894).

Erasmus + projekta “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” ietvaros laikā no 10.- 16. martam logopēde Inta Laķe apmeklēja kursus Austrijā, Grācā “Soziales lehrnen für den Unterricht”. Kursos piedalījās 26 dalībnieki no četrām valstīm – Vācijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Kursu laikā bija lekcijas un praktiskas nodarbības par spēju stiprināšanu pēc inteliģences modeļa (H. Gardners), grupu dinamiskās spēles, uzdevumi un spēles no improvizācijas teātra, kreativitātes tehnikas, soziālās komunikācijas uzlabošanas, uztveres un koncentrēšanās spēju vingrinājumi.  Apmācību procesā daudz darbojāmies pāros un nelielās grupās. Bija atvēlēts laiks arī pilsētas iepazīšanai. Savā pieredzē dalījās arī ar kolēģiem iestādē un ārpus tās. Tāpat kursu ietvaros tika nodibināti jauni kontakti, kas nākotnē var sekmēt jaunu projektu īstenošanu.

 

Comments are closed.