Vadītājas un iestādes darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu, tajā skaitā, ja bērns apdraud savu vai citu bērnu drošību