Mārtiņa gailītis dancīti veda

Mums visiem kopā ļoti patīk svinēt svētkus, tāpēc jau laicīgi gatavojāmies Mārtiņdienai. Katra grupiņa līmēja, zīmēja, veidoja košus gailīšus, kuri rotāja svētku telpu. Kopā ar vecākiem mājās izcepa kārumus, lai varētu pārdot tirdziņā. Paldies vecākiem arī par sarūpētajām svētku maskām!

Kad Mārtiņdienā visi ķekatnieki sanākuši, sākušas skanēt dziesmas un dejas, svētki ir sākušies!

Jaunāko grupiņu bērni kopā ar Gailīti izrībināja danču istabiņu, gāja rotaļās, dziedāja dziesmiņas un beigās iemidzināja lācīti ziemas guļā. Svētku noslēgumā devās uz grupiņām mieloties ar pīrāgiem.

Vecāko grupu bērnus sagaidīja Saimniece ar lustīgiem dančiem un rotaļām. Bērniem bija jāmin mīklas un jāieklausās padomos.  Ķekatnieki dancojot varēja padižoties ar savām interesantajām maskām. Čigāniete solīja visiem skaistu nākotni, ja vien bērni kārtīgi mācīsies un dūšīgi ēdīs. Kā neatņemama mūsu Mārtiņdienas tradīcija bija tirgošanās, kur katrs varēja pārdot mājās ceptos raušus.

Paldies svētku  vadītājām – skolotājām Ingai Stepei, Janai Krūmiņai, Sandrai Kleinhofai, mūzikas skolotājām Sigitai Vēverei un Kitijai Dazartei par jaukajiem svētkiem un sagādāto prieku bērniem!

 

 

Comments are closed.