PII „Ābelītē” rekonstrukcija beigusies

Šī gada vasarā tika parakstīta vienošanās par PII „Ābelīte” būvniecības 3. kārtas sākšanu, kuru plānots pabeigt 2014. gada sākumā.

PII „Ābelīte” projekta būvniecības laikā tiks rekonstruēta vecā bērnudārza ēka, kas nodrošinās papildu 90 vietas Kuldīgā un apkārtnē dzīvojošajiem pirmsskolas vecuma bērniem.

Projekta ietvaros plānota bojāto ēkas konstrukciju nomaiņa, jaunas iekšējās un ārējās apdares izveide, ēkas siltināšana, bojāto jumta konstrukciju nomaiņa un jauna jumta konstrukciju izbūve, tādējādi nodrošinot atbilstošu telpu un vides pieejamību pirmsskolas nodarbību organizēšanai. Tiks nomainīts jumta segums, logi un durvis, kā arī mainīts ēkas telpu plānojums, demontētas pašreizējās starpsienas un izveidotas jaunas. Projekta ietvaros izbūvēs jaunu iekšējo inženierkomunikāciju, veiks ventilācijas sistēmas remontu un ugunsdrošības pasākumus. Projekts paredz izbūvēt ārējo inženiertīklu un labiekārtot teritoriju.

Vienošanās noslēgta starp Kuldīgas novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības projekta īstenošanu un finansējuma piešķiršanu projektam „PII „Ābelīte” būvniecības 3. kārta” (nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/011) aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.

Būvdarbi objektā uzsākti šī gada 24. jūlijā, tos veic SIA „BūvLat grupa” saskaņā ar SIA „Balts un Melns” izstrādāto tehnisko projektu. Būvuzraudzību objektā nodrošina Ivars Melnis (sertifikāta nr. 5040).

Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 669 017,51, no tām ERAF līdzfinansējums sastāda 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb Ls 568 664,88; valsts budžeta dotācija ir 3% jeb Ls 20 070,53, savukārt finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir Ls 80 282,10 jeb 12% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

regionalas_attistibas_fonds
 

Comments are closed.