“Sports un veselība”

Sporta skolotāji savā jomā izveidojuši infografiku, kura palīdz saprast, ka sporta sacensības ir daļa no ikdienas darba, lai īstenotu mācību priekšmeta “Sports un veselība” saturu kā vienotu mācīšanās un audzināšanas procesu (caurviju prasmes, personības īpašību izkopšana utml.).

PII “Ābelītes” darbs 2023. gada vasarā

PII “Ābelītes” darbs 2023. gada vasarā

     Kuldīgas novada pašvaldībā pieņemts lēmums par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu 2023. gada vasarā. Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) padomes ir diskutējušas par darba organizēšanu vasarā un iestāžu padomēs lemtais saskaņots ar arodbiedrību.

Kuldīgas novada domes sēdē 22.12.2022.(protokols Nr.18.) noteikts,

ka PII “Ābelīte”uz laiku 2023. gada vasarā ir

slēgta no 3. jūlija līdz 31. jūlijam,

t.sk. programmas realizēšanas vietā Pelčos.

Vasaras brīvdienas bērniem!!! | jaunatne.daugavpils.lv

Akūtas nepieciešamības gadījumā bērniem tiks nodrošināta vieta citā PII uz laiku, kamēr iestāde slēgta.

Nepieciešamības gadījumā sazināties ar iestādes vadītāju Rutu Ziemeli

tālr. 27020769

 

Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns DECEMBRIS 2022./2023. m. g.

  • 5.decembrī plkst. 17.15 Iestādes padomes sapulce.
  • No 5.decembra – 15. decembrim iesaistāmies Ziemassvētku paciņas piepildīšanā bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā.
  • 13.decembrī plkst.16.15 “Rūķu uznāciens”.
Free Santa Reading Clipart in AI, SVG, EPS or PSD

Ziemassvētku pasākumi grupās

  • 15.decembrī

plkst.15.30 gr. ”Zaķītis”

plkst.17.00 gr. ”Skudriņa”

  • 16.decembrī

plkst.16.00 gr. ”Sienāzītis”

plkst.17.00 gr. ”Bitīte”

  • 19.decembrī

plkst.10.00 gr. ”Biz-biz-mārīte”

  • 20.decembrī

plkst.16.00 gr. ”Pelīte

plkst.17.00 gr. ”Spārīte

  • 21.decembrī

plkst.16.00 Pelču gr. “Zīļuks”, “Sprīdītis”

plkst.16.00 gr. ”Ezītis

plkst.17.00 gr. ”Putniņš

  • 22.decembrī

plkst.10.00 gr. ”Taurenītis

plkst.16.00 gr. ”Saulīte

  • 23.decembrī

plkst.10.00 gr.”Lāčuks”

  • 27.decembrī

plkst.18.00 pasākums mūsu kolektīvam Jauno gadu gaidot…”

  • 28.decembrī

plkst.18.00 meistardarbnīca darbiniekiem “Pagatavošanas knifiņi” Kuldīgas Tehnikuma un tūrisma tehnikumā.

KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS NOVEMBRIS 2022./2023. M. G.

57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols

1.novembrī skolas grupas iepazīs futbolu caur rotaļām un stafetēm.

2. novembrī plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi”

2. novembrī Pelču gr. plkst. 13.15 informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē.

3. novembrī Pelču gr. plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi”.

3. novembrī plkst. 9.30 leļļu teātra izrāde “Ielāps”.

10. novembrī     “Mārtiņdiena”

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņu vakaru
Gaidīdami.

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde - Tukuma novada Izglītības pārvalde

Dzimtene

Māte katram no mums sava.
Arī dzimtene tik viena.
Senču mantojums, ko tālāk sirdī, darbos, bē
rnos nesam.
Sargājam kā sveces liesmu,
Mārīti, kas rāpo zāles stiebrā.
Latvija nav vārds vai vieta, tas ir
stāsts, kopā savīts gaismas stars.                                                                              

17.novembrī plkst. 9.30

Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums.

Par godu Latvijas dzimšanas dienai

 • Latvju tautas rakstu zīmju starojums”.

57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols

KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS OKTOBRIS 2022./2023. M. G.

  • 3.oktobrī Pelču grupām muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums”
  • 4. oktobrī plkst. 9.20 Ivetas Kraševskas muzikāla teātra izrādeTiku-taku pulkstenītis”
  • 6. oktobrī plkst.9.30 PII “Bitīte” atklātā rotaļnodarbība/tehnoloģijas izmantošanas iespējas.
  • 31.oktobrī plkst.13.30 bērnudārza lielajā zālē informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē/.

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns SEPTEMBRIS 2022./2023. m. g.

 

Flying To School Stock Illustration - Download Image Now - Child, Education, Back to School - iStock
 • 1.septembrī plkst.9.30 Zinību dienas pasākums “Satikšanās”.
 • 9.septembrī plkst.16.30 Tēvu dienas pasākums “Kopā ar tēti”.
 • 7.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde.
 • 20.septembrī plkst.9.30 Didzis Rijnieks koncerts “Brīnumi notiek”.
 • 29.septembrī plkst.9.00 Rudens ražas svētki “Miķeļdiena”.

 

 

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns MAIJS 2021./2022.

6.maijā Pelču gr.”Zīļuks “apsveikums “Es savai māmiņai”.

9.maijā plkst.9.30 gr.”Gliemezītis”, pkst.13.00 gr.”Taurenītis” mācību ekskursija Turlavas pagastā “Baļļas”.

13.maijā plkst.16.00 “Ģimenes diena”.

13.maijā Pelču gr. “Zīļuks”mācību ekskursija uz Kuldīgu.

16.maijā plkst. 9.30 skolas grupas uzaicina darbiniekus uz Rotaļu rītu”.

17.maijā plkst.13.15 Skolotāju sapulce.

18.maijā plkst.9.45 vecākajām un skolas grupām mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā”.

18.maijā plkst.13.00 Sapulce. Piedalās atbalsta personāls, mūzikas skolotājas un sporta skolotāja.

20.maijā gr.”Bitīte”ekskursija uz bibliotēku.

Izlaidumi skolas grupām

20.maijā pkst.13.00 gr. “Taurenītis”.

27.maijā plkst.10.30 Pelču gr. “Sprīdītis”, plkst. 13.00 gr.”Gliemezītis”.

Pedagoģiskā padomes sēde

23.maijā plkst.13.15 gr. “Gliemezītis”, gr. “Taurenītis”, Pelču gr. “Sprīdītis”

24.maijā plkst. 13.15 gr. “Skudriņa”, gr. “Spārīte”

25.maijā plkst.13.15 gr. “Putniņš”, gr. “Bitīte”, Pelču gr. “Zīļuks”

26.maijā plkst.13.15 gr.” Ezītis”, gr. “Zaķītis”, gr. “Sienāzītis”

27.maijā plkst.13.15 gr. “Pelīte”, gr. Saulīte”, gr. “Bizbizmārīte”, Pelču gr. “Lāčuks”

27.maijā plkst.10.00 gr.”Spārīte” mācību ekskursija uz “Murkšķu audzētavu” un “Žibtaku”.

30.maijā Pelču gr. ”Zīļuks” mācību ekskursija uz lauku sētu “Zemturi”.

31.maijā gr.”Bitīte” pārgājiens “Pikniks”.

Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns aprīlis 2021./2022. m.g.

1.aprīlī gr.”Ezītis” joku diena.

14.aprīlī Pelču grupas “Ieskandinām Lieldienas.”

19.aprīlī “Lieldienas”

Pavadu Lieldienu

Pār augstu kalnu

Pār augstu kalnu

Caur zaļu birzi.

19.aprīlī gr. “Pelītes” izstāde “Mans Lieldienu zaķis.”

22.aprīlī gr. “Ezītis” talka Zemes dienā.
22.aprīlī gr. “Spārīte” izzinošs pasākums “Putnu diena.”

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns marts 2021./2022. m. g.

                                 PII “Ābelīte” 85. gadu jubilejas pasākums

8.martā plkst.18:00

Daudz Laimes Apsveikumi Dzimšanas Dienā Kartiņas - Foto Kolekcija

  • Apsveikums vecvecākiem/ Atbildīgas grupu skolotājas/
  • 8.martā gr.”Bitīte” praktiskā darbošanās “Groziņu meistarklase.”
  • 14.martā plkst.13:00 “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” nodarbība “Pozitīvā disciplinēšana.”
  • 14.marta-18.martam gr. “Zīļuks” konkurss “Veidojam kopā grupas vidi.”
  • 17.marta – 18.martam gr.”Zīļuks” teātra uzvedums “Pasaku valstībā.”
  • 22.martā plkst. 13:00 pirmsskolas mācību jomu seminārs./Atbildīgā Ingūna Krebse mācību jomas koordinatore/
  • 28.marta- 30.martam leļļu teātris Pelču grupām /Atbildīgās Baiba Z., Rūta Š./
  • Gr.”Bitīte” ekskursija uz Kuldīgas dzīvnieku patversmi “Mīļās ķepiņas.”
  • Grupa “Spārīte” piedalīsies Dabas aizsardzības pārvaldes radošo darbu konkursā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns februāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

*Gr.”Zīļuks”piedalīsies žurnāla “Pūcītes” organizētajā konkursā “Sniegavīrs”.
*14.februārī plkst. 9:30 gr.”Putniņš” “Draugu ballīte” .
*15.02.2022. plkst. 13.15-16.30 notiks novada organizēti kursi tiešsaistē pirmsskolas skolotājiem, “Praktiskie piemēri un metodes, kā iesaistīt bērnus ar dažādām spējām grupas ikdienā”.