Latvijas valsts dzimšanas diena

Vilksim košu zelta jostu

Apkārt mūsu tēvu zemei.

Lai mirdz mūsu tēvu zeme,

Kā actiņa gredzenā.

Rudens tumšajā laikā mums visiem ir gaiši svētki -Latvijas valsts dzimšanas diena.

16.novembrī plkst.9.30 skolas grupas bērni sniegs svētku koncertu jaunāko grupu bērniem.

17.novembrī plkst.9.30 svētku pasākums vecāko grupiņu bērniem “Caur sidraba birzi gāju”

Pēc kopīgā  pasākuma katra grupiņa klās savu svētku galdu un cienāsies ar dzimšanas dienas kliņģeri.

Veidosim arī savu GAISMIŅU CEĻU. Lūgums līdz ceturtdienai atnest vienu āra svecīti.

PRIECĪGUS SVĒTKUS VISIEM MŪSĒJIEM! 

Lai vienmēr mūsu zemīte būtu bagāta ar skaistiem, gudriem un veselīgiem bērniem! 

 

Comments are closed.