Ruta Ziemele

IevietotsRuta Ziemele

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns MAIJS 2021./2022.

6.maijā Pelču gr.”Zīļuks “apsveikums “Es savai māmiņai”. 9.maijā plkst.9.30 gr.”Gliemezītis”, pkst.13.00 gr.”Taurenītis” mācību ekskursija Turlavas pagastā “Baļļas”. 13.maijā plkst.16.00 “Ģimenes diena”. 13.maijā Pelču gr. “Zīļuks”mācību ekskursija uz Kuldīgu. 16.maijā plkst. 9.30 skolas grupas uzaicina darbiniekus uz “Rotaļu rītu”. 17.maijā plkst.13.15 Skolotāju sapulce. 18.maijā plkst.9.45 vecākajām un skolas grupām mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā”. 18.maijā plkst.13.00 Sapulce. Piedalās atbalsta personāls, mūzikas

(skatīt vairāk..)


Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns aprīlis 2021./2022. m.g.

1.aprīlī gr.”Ezītis” joku diena. 14.aprīlī Pelču grupas “Ieskandinām Lieldienas.” 19.aprīlī “Lieldienas” Pavadu Lieldienu Pār augstu kalnu Pār augstu kalnu Caur zaļu birzi. 19.aprīlī gr. “Pelītes” izstāde “Mans Lieldienu zaķis.” 22.aprīlī gr. “Ezītis” talka Zemes dienā. 22.aprīlī gr. “Spārīte” izzinošs pasākums “Putnu diena.”


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns marts 2021./2022. m. g.

                                 PII “Ābelīte” 85. gadu jubilejas pasākums 8.martā plkst.18:00 Apsveikums vecvecākiem/ Atbildīgas grupu skolotājas/ 8.martā gr.”Bitīte” praktiskā darbošanās “Groziņu meistarklase.” 14.martā plkst.13:00 “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” nodarbība “Pozitīvā disciplinēšana.” 14.marta-18.martam gr. “Zīļuks” konkurss “Veidojam kopā grupas vidi.” 17.marta – 18.martam gr.”Zīļuks” teātra uzvedums “Pasaku valstībā.” 22.martā plkst. 13:00

(skatīt vairāk..)


Izmaiņas MK rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

     Cien. vecāki!      Ar š.g. 16.februāri ir noteiktas izmaiņas MK rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ka atcelta karantīna kontaktpersonām arī pirmsskolai (izņemot, ja saslimšana ir mājsaimniecībā). Taču situācijā, ja ir slims viss grupas personāls un nav iespējams nodrošināt bērnu pieskatīšanu, man ir tiesības lemt par grupas slēgšanu uz laiku. Protams šādu lēmumu pieņemšu  tikai ļoti kritiskā situācijā, saskaņojot ar

(skatīt vairāk..)


Precizēti mājas karantīnas ievērošanas nosacījumi izglītības procesā.

15.02.2022. Precizēti mājas karantīnas ievērošanas nosacījumi izglītības procesā Pirmsskolas izglītības pakāpē tie bērni, kas noteikti kā kontaktpersonas savā izglītības iestādē, turpmāk varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai turpinātu piedalīties klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu. Lai turpinātu klātienes izglītības procesu, bērnam nav nepieciešams veikt testu. Taču, ja kontakts ar inficētu personu būs saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā, tad pirmsskolas izglītībā iesaistītais

(skatīt vairāk..)


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns februāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. *Gr.”Zīļuks”piedalīsies žurnāla “Pūcītes” organizētajā konkursā “Sniegavīrs”. *14.februārī plkst. 9:30 gr.”Putniņš” “Draugu ballīte” . *15.02.2022. plkst. 13.15-16.30 notiks novada organizēti kursi tiešsaistē pirmsskolas skolotājiem, “Praktiskie piemēri un metodes, kā iesaistīt bērnus ar dažādām spējām grupas ikdienā”.


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns janvāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums. 5.janvārī gr.”Taurenītis”; gr.”Gliemezītis”; gr. “Sprīdītis” 6.janvārī gr.”Spārīte”; gr.”Skudriņa” 7.janvārī gr.”Bitīte”; gr.”Putniņš” 11.janvārī kursu 1.nodarbība tiešsaistē pirmsskolas komandām- skolotājs un skolotāja palīgs “Pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu sadarbība, realizējot kopveseluma pieeju bērna rakstura audzināšanā”. Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums. 12.janvārī gr.”Bizbizmārīte”; gr.”Lāčuks” 13.janvārī gr.”Zaķītis”;

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns decembrī 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. 6.decembra- 15.decembrim iesaistāmies Ziemassvētku paciņas piepildīšanā bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā.  15. decembrīplkst.16:15 “Rūķu gājiens.” 17. decembrī plkst.9:30 PII “Ābelītes” darbinieku sarūpēto dāvanu nogādāšana pensionētajiem darbiniekiem. Ziemassvētku pasākumi grupās 17.decembrī plkst.9:30 gr. ”Bitīte” plkst.9:30 gr. “Pelīte” plkst.10:30 gr. ”Skudriņas” 20.decembrī plkst.9:00-16:00 gr. ”Taurenītis” plkst.9:30 gr. ”Gliemezītis” 21.decembrī plkst.9:00-12. gr. ”Sienāzītis”, “Rūķu Ziemassvētki.” plkst. 9:00

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns novembrī 2021./2022. m. g.

Zeme rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem. 10.novembrī “Mārtiņdiena klāt!” Dziedāsim Iesim rotaļās Mīklas minēsim Tirgosimies 17.novembrī Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums Tā zeme ir dzimtene mana, te izaugt un dzīvot man ļauts. Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc. (A.Sakse) Par godu Latvijas dzimšanas dienai “Latvju tautas rakstu zīmju starojums.”


Pasākumu plāns oktobrī 2021./2022. m. g.

1.oktobrī Par godu Skolotāju dienai sarūpēts pārsteiguma mirklis plkst. 13:00-15:00 6.oktobrī nodarbība zoom “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs.” 5.oktobrī , 7.oktobrī, 11.oktobrī Skolotāju sapulce. 12.oktobrī plkst. 13:30 ”Rīta rosme” praktiskā nodarbība skolotājām ,  / atbildīgais sporta skolotāja Ieva Skurule/ Atcelts