Ruta Ziemele

IevietotsRuta Ziemele

Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns MARTS 2022./2023. m. g.

2.martā plkst.10.00- 16.00 tiešsaistes kursi “Bērnu agresivitāte dažādos vecumposmos” . Kursus vada psiholoģe Dace Kiršteine. 9.martā plkst.11.00 Muzikāla leļļu teātra izrāde “Sniegavīra sirds” Ē. Balodis 14.martā plkst.10.00 skolas grupām sportiskas aktivitātes ”Kopā mēs varam!” Norises vieta Sporta manēža. Vecvecākiem gr.Lāčuks” gr.”Bizbizmārīte” gr.”Taurenītis” gr.”Sienāzītis” gr.”Saulīte” 3. martā plkst.16.00 gr.”Skudriņa” 8. martā plkst.16.00 gr.”Spārīte” 17. martā gr. “Sprīdītis” plkst. 16.00 gr.”Zaķītis” 22. martā gr.”Bitīte” plkst.16.00 gr.”Zīļuks”

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns FEBRUĀRIS 2022./2023. m. g.

3.februārī Pelču gr.”Sprīdītis” tikšanās ar rakstnieci Rebeku Lukošus. 7.februārī plkst.11.00 leļļu teātra izrāde bērniem “Brīnumdārzs.” 7.februārī plkst.13.30 skolotāju sapulce. 8.februārī Pelču gr.”Sprīdītis” tikšanās ar rakstnieku Viesturu Ķerus. 14.februārī bērnudārza lielajā zālē Masku ballīte 21.februārī plkst.10.00 skolas grupām sportiskās aktivitātes “Mēs varam!” 23. februārī plkst.13.00 PII “Ābelītes” lielajā zālē pirmsskolas skolotāju mācīšanās grupas 3.nodarbība “Plānošana.”  


“Sports un veselība”

Sporta skolotāji savā jomā izveidojuši infografiku, kura palīdz saprast, ka sporta sacensības ir daļa no ikdienas darba, lai īstenotu mācību priekšmeta “Sports un veselība” saturu kā vienotu mācīšanās un audzināšanas procesu (caurviju prasmes, personības īpašību izkopšana utml.).


PII “Ābelītes” darbs 2023. gada vasarā

PII “Ābelītes” darbs 2023. gada vasarā      Kuldīgas novada pašvaldībā pieņemts lēmums par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu 2023. gada vasarā. Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) padomes ir diskutējušas par darba organizēšanu vasarā un iestāžu padomēs lemtais saskaņots ar arodbiedrību. Kuldīgas novada domes sēdē 22.12.2022.(protokols Nr.18.) noteikts, ka PII “Ābelīte”uz laiku 2023. gada vasarā ir slēgta no 3. jūlija līdz 31. jūlijam, t.sk. programmas realizēšanas

(skatīt vairāk..)


Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns DECEMBRIS 2022./2023. m. g.

5.decembrī plkst. 17.15 Iestādes padomes sapulce. No 5.decembra – 15. decembrim iesaistāmies Ziemassvētku paciņas piepildīšanā bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā. 13.decembrī plkst.16.15 “Rūķu uznāciens”. Ziemassvētku pasākumi grupās 15.decembrī plkst.15.30 gr. ”Zaķītis” plkst.17.00 gr. ”Skudriņa” 16.decembrī plkst.16.00 gr. ”Sienāzītis” plkst.17.00 gr. ”Bitīte” 19.decembrī plkst.10.00 gr. ”Biz-biz-mārīte” 20.decembrī plkst.16.00 gr. ”Pelīte” plkst.17.00 gr. ”Spārīte” 21.decembrī plkst.16.00 Pelču gr. “Zīļuks”, “Sprīdītis” plkst.16.00 gr. ”Ezītis” plkst.17.00

(skatīt vairāk..)


KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS NOVEMBRIS 2022./2023. M. G.

1.novembrī skolas grupas iepazīs futbolu caur rotaļām un stafetēm. 2. novembrī plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi” 2. novembrī Pelču gr. plkst. 13.15 informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē. 3. novembrī Pelču gr. plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi”. 3. novembrī plkst. 9.30 leļļu teātra izrāde “Ielāps”. 10. novembrī     “Mārtiņdiena” Kas dimd, kas rīb

(skatīt vairāk..)


KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS OKTOBRIS 2022./2023. M. G.

3.oktobrī Pelču grupām muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums” 4. oktobrī plkst. 9.20 Ivetas Kraševskas muzikāla teātra izrāde”Tiku-taku pulkstenītis” 6. oktobrī plkst.9.30 PII “Bitīte” atklātā rotaļnodarbība/tehnoloģijas izmantošanas iespējas. 31.oktobrī plkst.13.30 bērnudārza lielajā zālē informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē/.


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns SEPTEMBRIS 2022./2023. m. g.

  1.septembrī plkst.9.30 Zinību dienas pasākums “Satikšanās”. 9.septembrī plkst.16.30 Tēvu dienas pasākums “Kopā ar tēti”. 7.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde. 20.septembrī plkst.9.30 Didzis Rijnieks koncerts “Brīnumi notiek”. 29.septembrī plkst.9.00 Rudens ražas svētki “Miķeļdiena”.    


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns MAIJS 2021./2022.

6.maijā Pelču gr.”Zīļuks “apsveikums “Es savai māmiņai”. 9.maijā plkst.9.30 gr.”Gliemezītis”, pkst.13.00 gr.”Taurenītis” mācību ekskursija Turlavas pagastā “Baļļas”. 13.maijā plkst.16.00 “Ģimenes diena”. 13.maijā Pelču gr. “Zīļuks”mācību ekskursija uz Kuldīgu. 16.maijā plkst. 9.30 skolas grupas uzaicina darbiniekus uz “Rotaļu rītu”. 17.maijā plkst.13.15 Skolotāju sapulce. 18.maijā plkst.9.45 vecākajām un skolas grupām mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā”. 18.maijā plkst.13.00 Sapulce. Piedalās atbalsta personāls, mūzikas

(skatīt vairāk..)


Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns aprīlis 2021./2022. m.g.

1.aprīlī gr.”Ezītis” joku diena. 14.aprīlī Pelču grupas “Ieskandinām Lieldienas.” 19.aprīlī “Lieldienas” Pavadu Lieldienu Pār augstu kalnu Pār augstu kalnu Caur zaļu birzi. 19.aprīlī gr. “Pelītes” izstāde “Mans Lieldienu zaķis.” 22.aprīlī gr. “Ezītis” talka Zemes dienā. 22.aprīlī gr. “Spārīte” izzinošs pasākums “Putnu diena.”