Ruta Ziemele

IevietotsRuta Ziemele

KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS NOVEMBRIS 2022./2023. M. G.

1.novembrī skolas grupas iepazīs futbolu caur rotaļām un stafetēm. 2. novembrī plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi” 2. novembrī Pelču gr. plkst. 13.15 informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē. 3. novembrī Pelču gr. plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi”. 3. novembrī plkst. 9.30 leļļu teātra izrāde “Ielāps”. 10. novembrī     “Mārtiņdiena” Kas dimd, kas rīb

(skatīt vairāk..)


KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS OKTOBRIS 2022./2023. M. G.

3.oktobrī Pelču grupām muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums” 4. oktobrī plkst. 9.20 Ivetas Kraševskas muzikāla teātra izrāde”Tiku-taku pulkstenītis” 6. oktobrī plkst.9.30 PII “Bitīte” atklātā rotaļnodarbība/tehnoloģijas izmantošanas iespējas. 31.oktobrī plkst.13.30 bērnudārza lielajā zālē informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē/.


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns SEPTEMBRIS 2022./2023. m. g.

  1.septembrī plkst.9.30 Zinību dienas pasākums “Satikšanās”. 9.septembrī plkst.16.30 Tēvu dienas pasākums “Kopā ar tēti”. 7.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde. 20.septembrī plkst.9.30 Didzis Rijnieks koncerts “Brīnumi notiek”. 29.septembrī plkst.9.00 Rudens ražas svētki “Miķeļdiena”.    


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns MAIJS 2021./2022.

6.maijā Pelču gr.”Zīļuks “apsveikums “Es savai māmiņai”. 9.maijā plkst.9.30 gr.”Gliemezītis”, pkst.13.00 gr.”Taurenītis” mācību ekskursija Turlavas pagastā “Baļļas”. 13.maijā plkst.16.00 “Ģimenes diena”. 13.maijā Pelču gr. “Zīļuks”mācību ekskursija uz Kuldīgu. 16.maijā plkst. 9.30 skolas grupas uzaicina darbiniekus uz “Rotaļu rītu”. 17.maijā plkst.13.15 Skolotāju sapulce. 18.maijā plkst.9.45 vecākajām un skolas grupām mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā”. 18.maijā plkst.13.00 Sapulce. Piedalās atbalsta personāls, mūzikas

(skatīt vairāk..)


Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns aprīlis 2021./2022. m.g.

1.aprīlī gr.”Ezītis” joku diena. 14.aprīlī Pelču grupas “Ieskandinām Lieldienas.” 19.aprīlī “Lieldienas” Pavadu Lieldienu Pār augstu kalnu Pār augstu kalnu Caur zaļu birzi. 19.aprīlī gr. “Pelītes” izstāde “Mans Lieldienu zaķis.” 22.aprīlī gr. “Ezītis” talka Zemes dienā. 22.aprīlī gr. “Spārīte” izzinošs pasākums “Putnu diena.”


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns marts 2021./2022. m. g.

                                 PII “Ābelīte” 85. gadu jubilejas pasākums 8.martā plkst.18:00 Apsveikums vecvecākiem/ Atbildīgas grupu skolotājas/ 8.martā gr.”Bitīte” praktiskā darbošanās “Groziņu meistarklase.” 14.martā plkst.13:00 “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” nodarbība “Pozitīvā disciplinēšana.” 14.marta-18.martam gr. “Zīļuks” konkurss “Veidojam kopā grupas vidi.” 17.marta – 18.martam gr.”Zīļuks” teātra uzvedums “Pasaku valstībā.” 22.martā plkst. 13:00

(skatīt vairāk..)


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns februāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. *Gr.”Zīļuks”piedalīsies žurnāla “Pūcītes” organizētajā konkursā “Sniegavīrs”. *14.februārī plkst. 9:30 gr.”Putniņš” “Draugu ballīte” . *15.02.2022. plkst. 13.15-16.30 notiks novada organizēti kursi tiešsaistē pirmsskolas skolotājiem, “Praktiskie piemēri un metodes, kā iesaistīt bērnus ar dažādām spējām grupas ikdienā”.


Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns janvāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums. 5.janvārī gr.”Taurenītis”; gr.”Gliemezītis”; gr. “Sprīdītis” 6.janvārī gr.”Spārīte”; gr.”Skudriņa” 7.janvārī gr.”Bitīte”; gr.”Putniņš” 11.janvārī kursu 1.nodarbība tiešsaistē pirmsskolas komandām- skolotājs un skolotāja palīgs “Pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu sadarbība, realizējot kopveseluma pieeju bērna rakstura audzināšanā”. Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums. 12.janvārī gr.”Bizbizmārīte”; gr.”Lāčuks” 13.janvārī gr.”Zaķītis”;

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns decembrī 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. 6.decembra- 15.decembrim iesaistāmies Ziemassvētku paciņas piepildīšanā bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā.  15. decembrīplkst.16:15 “Rūķu gājiens.” 17. decembrī plkst.9:30 PII “Ābelītes” darbinieku sarūpēto dāvanu nogādāšana pensionētajiem darbiniekiem. Ziemassvētku pasākumi grupās 17.decembrī plkst.9:30 gr. ”Bitīte” plkst.9:30 gr. “Pelīte” plkst.10:30 gr. ”Skudriņas” 20.decembrī plkst.9:00-16:00 gr. ”Taurenītis” plkst.9:30 gr. ”Gliemezītis” 21.decembrī plkst.9:00-12. gr. ”Sienāzītis”, “Rūķu Ziemassvētki.” plkst. 9:00

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns novembrī 2021./2022. m. g.

Zeme rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem. 10.novembrī “Mārtiņdiena klāt!” Dziedāsim Iesim rotaļās Mīklas minēsim Tirgosimies 17.novembrī Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums Tā zeme ir dzimtene mana, te izaugt un dzīvot man ļauts. Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc. (A.Sakse) Par godu Latvijas dzimšanas dienai “Latvju tautas rakstu zīmju starojums.”