Yearly Archives: 2019

Erasmus + projekts

2018./2019.m. gadā PII “ Ābelīte” piedalās ERASMUS + projekts “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” (Nr. 2018-1-LV01-KA101-046894). Erasmus + projekta “Jauni resursi kompetenču pieejai mācību procesā” ietvaros laikā no 10.- 16. martam logopēde Inta Laķe apmeklēja kursus Austrijā, Grācā “Soziales lehrnen für den Unterricht”. Kursos piedalījās 26 dalībnieki no četrām valstīm – Vācijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Kursu laikā bija lekcijas un praktiskas nodarbības

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns maijam

9.maijs plkst. 16.00 Māmiņas dienai veltīts pasākums “Māmiņai” 10.maijs mācību ekskursija uz “Meža ABC” grupas “Sienāzītis”, “Skudriņa” 10.maijā plkst. 16.00 Pelču grupas “Ģimenes dienas pasākums” 15.maijs plkst. 10.30 Kuldīgas novada pirmsskolas iestāžu svētki “Ieskandinām vasaru” 21.maijs plkst. 9.30  “Paldies vārdu rīts” 24.maijs plkst. 9.00  mācību ekskursija  uz Ventspili grupa “Tārpiņš” 27.maijs – 30.maijs Vilciens “Ludis”, tortes cepšana, rotaļu rīts ar sportiskām aktivitātēm grupa “Tārpiņš”.

(skatīt vairāk..)


pasākumu plāns aprīlim

3.aprīlī plkst. 12.40  grupa “Putniņš” dzimšanas dienas ballīte “Brīnumzemē” 9.aprīlī plkst. 13.30 Nodarbības “Izdegšanas sindroms, tā draudi” NVA Kuldīgas filiāles karjeras konsultante lektore Santa Hemminga 17.aprīlī plkst. 9.30 Teātris 2.lv “Karlsons uz jumta” 17.aprīlī plkst. 13.30 grupa “Tārpiņš”viesosies “ „Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa ” ar izrādi “Izvēlīgais kaķis” 24.aprīlī grupa “Tārpiņš” piedalīsies kampaņā “ Liksim spēkus kopā un atkritumus atsevišķi” 26.aprīlī grupa

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns martam

Pelču grupa “Sprīdītis” piedalās  ES starptautiskā projektā “Mūsu mazā bibliotēka” 4.martā plkst. 10.00 Sporta pasākums “Sportojam kopā” grupām “Bitīte”, ”Zaķītis”, “Putniņš” 15.marts plkst. 16.00 Rieksta pasakas “Sniegavīrs un vasara.” 20.martā plkst. 13.30 Skolotāju sanāksme  28.martā plkst. 9.30 teātra izrāde “Vinnijs Pūks un viņa draugi” 28.martā. plkst. 9.30 Pelču bērnudārzā “Mēs spēlējam teātri” Svētku pēcpusdienas un koncerti vecvecākiem: 1.marts plkst. 16.00 grupas “Pelītes”, “Skudriņa” 5.marts

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns februārim

  5. februārī plkst. 13.15 NVA konsultācija “Kā stiprināt pašapziņu, pozitīvo domāšanu” 6. februārī plkst. 9.15 Meteņa dienas atzīmēšana pa grupām (rotaļas sniegā, slidināšanās pa kalnu.) 6. februārī plkst. 13.30 Skolotāju sanāksme (skolotāju dalīšanās pieredzē). 7. februārī plkst. 10.00 grupa “Tārpiņš” Kino apmeklējums viesu mājā “Raksti”. 14. februārī plkst. 9.20 un 10.20 ballīte “Es ar savu draudziņu” 20. februārī Kursi skolotāju palīgiem 21. februāris

(skatīt vairāk..)


Pasākumu plāns janvārim

Turpinām dalību lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” 3.janvārī plkst.10.00 Metodiskā apvienība PII “Cīrulītī” 7.janvārī plkst.13.30 Pedagoģiskās padomes sēde 8.janvārī plkst.9.30 Leļļu teātris “Tims” – ”Draudzības skola” 9.janvārī  plkst. 10.00 – 16.00 PII “Cīrulītī” kursi “Kompetenču izglītība pirmsskolā – izaicinājums un iespēja” Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums 8.janvārī plkst.13.30 “Bizbizmārīte”                                    “Gliemezītis”                                    “Taurenītis”                                    “Lāčuks” 9.janvārī plkst.13.30 “Ezītis”                                    “Saulīte”                                     “Pelīte”

(skatīt vairāk..)