Par mums

Interešu izglītības pulciņi

Kuldīgas PII “Ābelīte” darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

Latviešu tautiskās dejas (vada Zita Serdante):

  • trešdienās plkst. 15.15-15.45 skolas gr. “Taurenītis”.
  • trešdienās plkst. 15.50 -16.20 skolas gr. ‘Gliemezītis’.

Modernās dejas (vada Inese Olštreina):

  • otrdienās un ceturtdienās plkst. 15.05 -15.45

Angļu valoda (vada Samanta Sāre):

  • pirmdienās un piektdienās

15.00 -15.30 (gr.”Sienāzītis”,”Bitīte”,”Tārpiņš”)

15.40 -16.10 (gr.”Skudriņa”, “Taurenītis”)

16.20 -16.50 (gr.”Zaķītis”,”Gliemezītis”)

Koriģējošā vingrošana (vada Nadija Strazdiņa)

  • trešdienās plkst. 16.50 -17.20 gr. “Gliemezītis”
  • trešdienās plkst. 17.30 -18.00 gr. “Taurenītis”

 

buve

 

Par “Ābelītes”pirmsākumiem uzskatāms 1937. gada 15. janvāris, kad Kuldīgā sāka darbu pilsētas bērnudārzs. Tas atradās pie Ventas tilta.

1941. gadā bērnudārzs no šīm telpām pārcēlās uz Tūku fabrikas īpašnieka Vintera savrupmāju Ziedu ielā, kur bērnudārzs atrodas vēl šo baltu dienu.

1962. gadā tika atvērta nakts grupa, kas atviegloja nakts maiņā strādājošiem vecāku rūpes par bērniem.

1968. gadā pirmsskolas izglītības iestādei piešķīra nosaukumu “Ābelīte”.

1980. gadā vecās bērnudārza ēkas vietā uzcēla jaunu divstāvu ēku.

2009. gadā tiek izveidota “Ābelītes” Pelču filiāle, kuru apmeklē 52 bērniņi.

2010. gada sākumā sākās ilgi gaidītais pārvērtību laiks – “Ābelītei” top jauna, krāsaina un moderna piebūve četrām grupām. tiek pilnīgi renovēta divstāvu ēka divām grupām. To nodeva 2011. gada maijā.

2012. gada novembrī durvis vēra divas grupas, pēc būvniecības 2. kārtas.

2013. gada jūlijā sākās būvniecības 3. kārta.

 

 

Iestādē tiek īstenota: Pirmskolas izglītības programma (izglītības programmas kods: 0101111)