Mācību ekskursija uz Ventspili grupa “Tārpiņš” 2018./2019.