Lieldieniņa braukšus brauca, asnus veda vezumā. Lieldienas gaidot, sapošam savu pagalmu!