Ciemošanās pansionātos ar teātra izrādēm un sarūpētajām dāvanām, grupas “Tārpiņš” un “Sienāzītis” 2018./2019.