“Sports un veselība”

Sporta skolotāji savā jomā izveidojuši infografiku, kura palīdz saprast, ka sporta sacensības ir daļa no ikdienas darba, lai īstenotu mācību priekšmeta “Sports un veselība” saturu kā vienotu mācīšanās un audzināšanas procesu (caurviju prasmes, personības īpašību izkopšana utml.).

 

Comments are closed.