Paziņojums vecākiem, kuru bērni sāks apmeklēt iestādi ar 01.09.2020

Pamatojoties uz ārkārtas situācijas pagarinājumu līdz 09.06.2020, gaidīsim vecākus iestādē, lai uzrakstītu iesniegumu par bērna uzņemšanu (līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību) pēc 09.06.2020, laikā no plkst. 9.00 – 16.00.

Neskaidrību gadījumā zvanīt vadītājai tālr. 27020769

Sekojiet līdzi informācijai par iespējamām izmaiņām.

Vadītāja

 

Comments are closed.