Pasākumu plāns septembrī 2021./2022. m. g.

  • 1.septembrī plkst.10.00 Zinību dienas pasākums “Kopā ar draugiem!”
  • 6.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde.
  • 10.septembrī Apsveikums “Tētim!”
  • 29.septembrī Rudens ražas svētki ”Miķeļdiena”
 

Comments are closed.