Pasākumu plāns oktobrim

01.10. – 30.10. “Rudens spēles” bērnudārzā pagalmā” 

1. oktobrī Pelču gr. “Zīļuks” “Labestības diena” 

2.oktobrī plkst.13.30 Skolotāju diena 

6. oktobrī Pelču gr. “Sprīdītis” “Jautrās stafetes” 

8. oktobrī gr. “Ezītis” “Stafešu karuselis”

9. oktobrī gr. “Saulīte” “Veselības dienas pārgājiens” 

14. oktobrī Pelču gr. “Zīļuks” “Rudens garšas” 

16.oktobrī plkst.16.00 grupa “Spārīte” dzimšanas dienas svinības “”Brīnumzemē” 

30. oktobrī gr. “Saulīte” “Mošķu ballīte” 

 

 

 2020./2021. mācību gads.

 

Comments are closed.