Pasākumu plāns novembrī.

Kuldīgas PII ‘Ābelīte” pasākumu plāns

NOVEMBRĪ

2020./2021. m. g.

 • Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanā.

10.novembrī

 • Grupa “Ezītis” “Nāc nākdama Mārtiņdiena.”
 • Grupa “Gliemezītis” “Mārtiņ gailis danci veda.”
 • Grupa “Bitīte””Mārtiņdiena klāt!”
 • Grupa “Taurenītis” “Svinam Mārtiņdienu.”
 • Grupa “Skudriņa” “Svinam Mārtiņus.”
 • Grupa “Spārīte” “Svinam Mārtiņdienu.”
 • Grupa “Saulīte” “Mārtiņdiena.”
 • Pelču grupa “Zīļuks” “Mārtiņi.”
 • Pelču grupa “Lāčuks” “Mazo pavāru rīts” cienastu gatavošana Mārtiņdienas galdam.
 • Pelču grupa “Sprīdītis” “Mārtiņi.”

13.novembrī

 • plkst.9.30 grupa “Sienāzītis” valsts svētku nodarbība Kuldīgas novada muzejā.

17.novembrī

PII “Ābelītes”un Pelču grupu bērni par godu Latvijas dzimšanas dienai

”Latvju tautas rakstu zīmju starojums.”

 • Grupa “Ezītis” viktorīna “Mana mazā, mīļā Latvija!”
 • Grupa “Gliemezītis” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Bitīte” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Taurenītis” “Mūsu Latvija.”
 • Grupa “Skudriņa” “Latvijai dzimšanas diena.”
 • Grupa “Spārīte” “Latvija.”
 • Grupa “Saulīte” “Latvijas dzimšanas diena.”
 • Pelču grupa “Sprīdītis” “Latvijas dzimšanas diena.”
 • Pelču grupa “Zīļuks” “Latvijas dzimšanas diena.”
 

Comments are closed.