Pasākumu plāns martam

VISI PLĀNOTIE PASĀKUMI TIEK ATCELTI

2.martā un 3. martā plkst. 9.00 – 10.30 Sākumskolas skolotāji nāks vērot rotaļnodarbības skolas grupās.

11. martā plkst. 9.00 Izglītības iestāžu vadītāju Seminārs

12.martā plkst. 9.00 gr.”Bitīte” Iepazīšanās ar skolu. Tiks gaidīti ciemos Kuldīgas Centra vidusskolā

18.martā plkst. 9.30 teātris 2.lv izrāde “Viena maza pilsētiņa”

24.martā plkst. 10.00 gr.”Zaķītis”, gr. “Putniņi”, gr.”Ezītis”, gr.”Saulīte” apmeklēs Liepājas leļļu teātra izrādi “Trīs rukši”, Kuldīgas bibliotēkas organizēto bērnu žūrijas pasākumu

26.martā plkst. 16.00 gr.”Taurenītis” vecvecāku pēcpusdiena.

27.martā plkst. 16.00 gr.”Saulīte” vecvecāku pēcpusdiena.

27. martā plkst. 16.30 gr.”Zīļuks” radošās darbnīcas vecākiem.

31. martā plkst. 9.30 Valsts policijas organizēts pasākums bērniem “Esi uzmanīgs!” Apmeklē grupas “Zaķītis”, “Bitīte”, “Putniņi”, “Sienāzītis”, “Saulīte”, “Ezītis”, “Taurenītis”, “Gliemezītis”

Pelču grupās – Visu mēnesi noritēs radošās izpausmes rotaļnodarbībās “Kartona otrā iespēja!” Noslēgumā izstāde un labāko darbu apbalvošana.

Bibliotēkas dienas:

16.martā plkst. 9.40 “Saulīte”

plkst. 10.30 “Sienāzītis”

17.martā plkst. 9.40 “Ezītis”

plkst. 10.30 “Putniņi”

19.martā plkst. 9.40 “Zaķītis”

plkst. 10.30 “Bitīte”

23.martā plkst. 9.40 “Gliemezītis”

plkst. 10.30 “Taurenītis”

 

2019./2020. mācību gads.

 

Comments are closed.