Pasākumu plāns maijam

5.maijs plkst. 13.15 sadarbībā ar Kuldīgas Galveno bibliotēku meistardarbnīca par  kreppapīra izmantošanas iespējām rokdarbos.

10. maijs ekskursija uz Kalvenes Zoo (Pelču filiāles 1.,2. gr.)

12.maijs plkst. 11.00 estrādē dziesmu un deju svētki vecākajām un skolas grupām.

13.maijs ekskursija uz lauku sētu “Zemturi” (gr. Putniņš”)

16. maijs plkst. 17.00 mūzikas skolas bērnu koncerts vecāko grupu bērniem ar vecākiem.

Mātes dienas pasākumi:

5.maijs  plkst. 16.00 grupai “Tārpiņš”

plkst. 17.00 grupai “Pelītes”

6.maijs  plkst. 16.00 grupai “Skudriņa”

plkst. 17.00 grupai “Gliemezītis”

9.maijs  plkst. 16.00 grupai “Taurenītis”

10.maijs plkst. 16.00 grupai “Bizbizmārīte”

 plkst. 17.00 grupai “Ezītis”

11.maijs plkst. 16.00 grupai “Bitīte”

12.maijs plkst.16.00 grupai “Sienāzītis”

19.maijs plkst. 16.00 grupai “Vardīte”

20.maijs plkst. 16.00 Pelču filiālē (2. un 3. grupai)

 plkst. 17.00 Pelču filiālē 1.gr. izlaidums

24.maijs ekskursija uz bišu sētu z/s “Baļļas” (gr.”Zaķītis”)

25.maijs ekskursija uz lauku sētu “Zemturi” (gr.”Vardīte”)

26.maijs plkst. 10.00 skolas grupu priekšnesums “Ābelītes” bērniem un darbiniekiem.

Izlaidumi:

27.maijs plkst. 16.00 grupai “Zaķītis”

28.maijs plkst. 15.00 grupai “Putniņš”

30.maijs plkst. 16.00 rotaļu pasākums kopā ar vecākiem gr.”Bizbizmārīte”

31.maijs pārgājiens “Pretī vasarai” Pelču filiāles 1. un 2. grupai.

31.maijs plkst. 13.15 pedagoģiskās padomes sēde.

 

Comments are closed.