Kuldīgas PII “Ābelīte” un pasākumu plāns 2020./2021. m. g. Septembris

1.septembrī plkst.10.00 Zinību dienas pasākums “Satikšanās ar draugiem” /Atbildīgas grupu skolotājas/

4.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde./Atbildīgais Ruta Ziemele/

11.septembrī Tēvu dienas pasākums “Tētim”/Atbildīgas grupu skolotājas /

29.septembrī Rudens ražas svētki ”Miķeļdiena”./Atbildīgas grupu skolotājas/

 

Comments are closed.