KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS OKTOBRIS 2022./2023. M. G.

    • 3.oktobrī Pelču grupām muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums”
    • 4. oktobrī plkst. 9.20 Ivetas Kraševskas muzikāla teātra izrādeTiku-taku pulkstenītis”
    • 6. oktobrī plkst.9.30 PII “Bitīte” atklātā rotaļnodarbība/tehnoloģijas izmantošanas iespējas.
    • 31.oktobrī plkst.13.30 bērnudārza lielajā zālē informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē/.
 

Comments are closed.