KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS NOVEMBRIS 2022./2023. M. G.

57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols

1.novembrī skolas grupas iepazīs futbolu caur rotaļām un stafetēm.

2. novembrī plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi”

2. novembrī Pelču gr. plkst. 13.15 informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē.

3. novembrī Pelču gr. plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi”.

3. novembrī plkst. 9.30 leļļu teātra izrāde “Ielāps”.

10. novembrī     “Mārtiņdiena”

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņu vakaru
Gaidīdami.

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde - Tukuma novada Izglītības pārvalde

Dzimtene

Māte katram no mums sava.
Arī dzimtene tik viena.
Senču mantojums, ko tālāk sirdī, darbos, bē
rnos nesam.
Sargājam kā sveces liesmu,
Mārīti, kas rāpo zāles stiebrā.
Latvija nav vārds vai vieta, tas ir
stāsts, kopā savīts gaismas stars.                                                                              

17.novembrī plkst. 9.30

Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums.

Par godu Latvijas dzimšanas dienai

  • Latvju tautas rakstu zīmju starojums”.

57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols57 Latvju raksti ideas | folk design, latvian, symbols

 

Comments are closed.