KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS MAIJS 2022./2023. M. G.

  • 8.maijā plkst.16.00 rotaļlaukumu sakopšanas talka.
  • 8.maijā Pelču gr. “Zīļuks “ mācību ekskursija uz Kuldīgas bibliotēku.
  • 9.maijā plkst. 10.10 izglītojoša nodarbība bērniem par traumatisma profilaksi skolas grupām “Bitīte”, “Skudriņa”, “Gliemezītis”.
 • Gr.”Spārīte” foto sesija (albūma tapšana).
  • 10.maijā plkst.17.00

Māmiņdienai veltīts koncerts

Es savai māmiņai”

 • 12. maijā gr. Skudriņa sadarbībā ar vecākiem pasaku stāstīšana un pasakas ilustrācijas tapšana ”Es un mana grāmata”.
 • 12.-13.maijā MĀCĪBU EKSKURSIJA Meža ABC Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņķukrogā”.
 •  

GR. “SPĀRĪTE”

GR. “BITĪTE”

GR.”PUTNIŅŠ”

GR.”GLIEMEZĪTIS”

 • 17.maijā plkst. 10.00 gr. “Skudriņa” mācību ekskursija  Kuldīgas VUGD

 

  • 18.maijā Kuldīgas pilsētas estrādē Kuldīgas novada pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņu mazie dziesmu un deju svētki
  • Plkst.10.30 SVĒTKU GĀJIENS RĀTSLAUKUMS – PILSĒTAS ESTRĀDE.
  • Plkst. 11.00 SVĒTKU KONCERTS PILSĒTAS ESTRĀDĒ

IZLAIDUMI

20. MAIJĀ

 • PLKST. 13.00 GR.”GLIEMEZĪTIS”

26. MAIJĀ

 • PLKST. 11.00 GR. “SPRĪDĪTIS”
 • PLKST.11.00 GR. “SKUDRIŅA”
 • PLKST. 16.00 GR “SPĀRĪTE”

Pedagoģiskā padomes sēde

19.maijā plkst. 13.15 gr.”Gliemezītis”, gr.”Skudriņa”,  gr. “Spārīte”

22.maijā plkst. 13.00 gr. “Bizbizmārīte”, gr.”Taurenītis”

plkst.13.30 gr. “Pelīte”, gr.”Saulīte”

23.maijā plkst.13.00 gr. “Sienāzītis”, gr. “Ezītis”, gr. “Zaķītis”

plkst.13.30 gr. “Zīļuks”, gr. “Lāčuks”, gr. “Spridītis”

24.maijā plkst.13.15 gr. “Bitīte”, gr. “Putniņš”

  • 24.maijā Pelču gr.”Zīļuks” Māmiņdienai veltīts pasākums

Es savai māmiņai”

  • 23.maijā plkst. 9.00 gr.”Spārīte” mācību ekskursija.
  • 25. maijā gr.”Spārīte” pasākums “Paliec sveiks bērnudārzs”.
  • 29.maijā gr. “Skudriņa” galda spēļu diena.
  • 30.maijā gr. “Skudriņa” konstruktoru diena.
  • 31.maijā gr. “Skudriņa” mīļāko rotaļlietu diena.
  • Pelču gr. ”Zīļuks” pārgājiens “Sveika vasara”.
  • gr.”Sienāzītis” mācību ekskursija .
  • gr.”Bizbizmārīte”  plkst.16.00-17.30 noslēguma ballīte “Brīnumzemē”.
 

Comments are closed.