Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns MAIJS 2021./2022.

6.maijā Pelču gr.”Zīļuks “apsveikums “Es savai māmiņai”.

9.maijā plkst.9.30 gr.”Gliemezītis”, pkst.13.00 gr.”Taurenītis” mācību ekskursija Turlavas pagastā “Baļļas”.

13.maijā plkst.16.00 “Ģimenes diena”.

13.maijā Pelču gr. “Zīļuks”mācību ekskursija uz Kuldīgu.

16.maijā plkst. 9.30 skolas grupas uzaicina darbiniekus uz Rotaļu rītu”.

17.maijā plkst.13.15 Skolotāju sapulce.

18.maijā plkst.9.45 vecākajām un skolas grupām mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā”.

18.maijā plkst.13.00 Sapulce. Piedalās atbalsta personāls, mūzikas skolotājas un sporta skolotāja.

20.maijā gr.”Bitīte”ekskursija uz bibliotēku.

Izlaidumi skolas grupām

20.maijā pkst.13.00 gr. “Taurenītis”.

27.maijā plkst.10.30 Pelču gr. “Sprīdītis”, plkst. 13.00 gr.”Gliemezītis”.

Pedagoģiskā padomes sēde

23.maijā plkst.13.15 gr. “Gliemezītis”, gr. “Taurenītis”, Pelču gr. “Sprīdītis”

24.maijā plkst. 13.15 gr. “Skudriņa”, gr. “Spārīte”

25.maijā plkst.13.15 gr. “Putniņš”, gr. “Bitīte”, Pelču gr. “Zīļuks”

26.maijā plkst.13.15 gr.” Ezītis”, gr. “Zaķītis”, gr. “Sienāzītis”

27.maijā plkst.13.15 gr. “Pelīte”, gr. Saulīte”, gr. “Bizbizmārīte”, Pelču gr. “Lāčuks”

27.maijā plkst.10.00 gr.”Spārīte” mācību ekskursija uz “Murkšķu audzētavu” un “Žibtaku”.

30.maijā Pelču gr. ”Zīļuks” mācību ekskursija uz lauku sētu “Zemturi”.

31.maijā gr.”Bitīte” pārgājiens “Pikniks”.

 

Comments are closed.