Pasākumu plāns decembrī 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā.

6.decembra- 15.decembrim iesaistāmies Ziemassvētku paciņas piepildīšanā bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā. 

15. decembrīplkst.16:15 “Rūķu gājiens.”

17. decembrī plkst.9:30 PII “Ābelītes” darbinieku sarūpēto dāvanu nogādāšana pensionētajiem darbiniekiem.

Ziemassvētku pasākumi grupās

17.decembrī

plkst.9:30 gr. ”Bitīte”

plkst.9:30 gr. “Pelīte”

plkst.10:30 gr. ”Skudriņas”

20.decembrī

plkst.9:00-16:00 gr. ”Taurenītis”

plkst.9:30 gr. ”Gliemezītis”

21.decembrī

plkst.9:00-12. gr. ”Sienāzītis”, “Rūķu Ziemassvētki.”

plkst. 9:00 gr. ”Zaķītis” ,“Zaķēnu Ziemassvētki.”

plkst.9:30 gr.” Ezītis”, “Ziemassvētku rūķi meklējot.”

22.decembrī

plkst.9:00-17:00 gr. ”Putniņš”, “Ziemeļbriežu pazaudētā Ziemassvētku vecīša meklējumos…”

plkst.9:30 gr. ”Bizbizmārīte”

plkst.10:00 Pelču gr. “Sprīdītis”, “Ziemassvētku ceļojums apkārt zemeslodei.”

plkst.10:00 Pelču gr. ”Lāčuks”

23.decembrī

plkst. 9:30 gr. ”Saulīte”

plkst. 10:00 gr. ”Spārīte”

plkst.10:00 Pelču gr. ”Zīļuks”

 

Comments are closed.