Kuldīgas PII “Ābelīte” Pasākumu plāns aprīlis 2021./2022. m.g.

1.aprīlī gr.”Ezītis” joku diena.

14.aprīlī Pelču grupas “Ieskandinām Lieldienas.”

19.aprīlī “Lieldienas”

Pavadu Lieldienu

Pār augstu kalnu

Pār augstu kalnu

Caur zaļu birzi.

19.aprīlī gr. “Pelītes” izstāde “Mans Lieldienu zaķis.”

22.aprīlī gr. “Ezītis” talka Zemes dienā.
22.aprīlī gr. “Spārīte” izzinošs pasākums “Putnu diena.”
 

Comments are closed.