Monthly Archives: janvāris 2023

“Sports un veselība”

Sporta skolotāji savā jomā izveidojuši infografiku, kura palīdz saprast, ka sporta sacensības ir daļa no ikdienas darba, lai īstenotu mācību priekšmeta “Sports un veselība” saturu kā vienotu mācīšanās un audzināšanas procesu (caurviju prasmes, personības īpašību izkopšana utml.).


PII “Ābelītes” darbs 2023. gada vasarā

PII “Ābelītes” darbs 2023. gada vasarā      Kuldīgas novada pašvaldībā pieņemts lēmums par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu 2023. gada vasarā. Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) padomes ir diskutējušas par darba organizēšanu vasarā un iestāžu padomēs lemtais saskaņots ar arodbiedrību. Kuldīgas novada domes sēdē 22.12.2022.(protokols Nr.18.) noteikts, ka PII “Ābelīte”uz laiku 2023. gada vasarā ir slēgta no 3. jūlija līdz 31. jūlijam, t.sk. programmas realizēšanas

(skatīt vairāk..)