Monthly Archives: novembris 2022

KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS NOVEMBRIS 2022./2023. M. G.

1.novembrī skolas grupas iepazīs futbolu caur rotaļām un stafetēm. 2. novembrī plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi” 2. novembrī Pelču gr. plkst. 13.15 informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē. 3. novembrī Pelču gr. plkst. 11.00 tikšanās ar drošības speciālistiem “Bruno un Rūdi”. 3. novembrī plkst. 9.30 leļļu teātra izrāde “Ielāps”. 10. novembrī     “Mārtiņdiena” Kas dimd, kas rīb

(skatīt vairāk..)