Monthly Archives: oktobris 2022

KULDĪGAS PII “ĀBELĪTE” PASĀKUMU PLĀNS OKTOBRIS 2022./2023. M. G.

3.oktobrī Pelču grupām muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums” 4. oktobrī plkst. 9.20 Ivetas Kraševskas muzikāla teātra izrāde”Tiku-taku pulkstenītis” 6. oktobrī plkst.9.30 PII “Bitīte” atklātā rotaļnodarbība/tehnoloģijas izmantošanas iespējas. 31.oktobrī plkst.13.30 bērnudārza lielajā zālē informatīva sapulce par grupas vienotiem uzvedības noteikumiem/vienoti noteikumi iestādē/.