Monthly Archives: maijs 2022

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns MAIJS 2021./2022.

6.maijā Pelču gr.”Zīļuks “apsveikums “Es savai māmiņai”. 9.maijā plkst.9.30 gr.”Gliemezītis”, pkst.13.00 gr.”Taurenītis” mācību ekskursija Turlavas pagastā “Baļļas”. 13.maijā plkst.16.00 “Ģimenes diena”. 13.maijā Pelču gr. “Zīļuks”mācību ekskursija uz Kuldīgu. 16.maijā plkst. 9.30 skolas grupas uzaicina darbiniekus uz “Rotaļu rītu”. 17.maijā plkst.13.15 Skolotāju sapulce. 18.maijā plkst.9.45 vecākajām un skolas grupām mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā”. 18.maijā plkst.13.00 Sapulce. Piedalās atbalsta personāls, mūzikas

(skatīt vairāk..)