Monthly Archives: februāris 2022

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns februāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. *Gr.”Zīļuks”piedalīsies žurnāla “Pūcītes” organizētajā konkursā “Sniegavīrs”. *14.februārī plkst. 9:30 gr.”Putniņš” “Draugu ballīte” . *15.02.2022. plkst. 13.15-16.30 notiks novada organizēti kursi tiešsaistē pirmsskolas skolotājiem, “Praktiskie piemēri un metodes, kā iesaistīt bērnus ar dažādām spējām grupas ikdienā”.