Monthly Archives: janvāris 2022

Kuldīgas PII “Ābelīte” pasākumu plāns janvāris 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums. 5.janvārī gr.”Taurenītis”; gr.”Gliemezītis”; gr. “Sprīdītis” 6.janvārī gr.”Spārīte”; gr.”Skudriņa” 7.janvārī gr.”Bitīte”; gr.”Putniņš” 11.janvārī kursu 1.nodarbība tiešsaistē pirmsskolas komandām- skolotājs un skolotāja palīgs “Pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu sadarbība, realizējot kopveseluma pieeju bērna rakstura audzināšanā”. Mācību gada pirmā pusgada izvērtējums. 12.janvārī gr.”Bizbizmārīte”; gr.”Lāčuks” 13.janvārī gr.”Zaķītis”;

(skatīt vairāk..)