Monthly Archives: decembris 2021

Pasākumu plāns decembrī 2021./2022. m. g.

Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un baterijas vākšanā. 6.decembra- 15.decembrim iesaistāmies Ziemassvētku paciņas piepildīšanā bijušajiem darbiniekiem, kuri šobrīd ir pensionāra statusā.  15. decembrīplkst.16:15 “Rūķu gājiens.” 17. decembrī plkst.9:30 PII “Ābelītes” darbinieku sarūpēto dāvanu nogādāšana pensionētajiem darbiniekiem. Ziemassvētku pasākumi grupās 17.decembrī plkst.9:30 gr. ”Bitīte” plkst.9:30 gr. “Pelīte” plkst.10:30 gr. ”Skudriņas” 20.decembrī plkst.9:00-16:00 gr. ”Taurenītis” plkst.9:30 gr. ”Gliemezītis” 21.decembrī plkst.9:00-12. gr. ”Sienāzītis”, “Rūķu Ziemassvētki.” plkst. 9:00

(skatīt vairāk..)