Monthly Archives: novembris 2020

Pasākumu plāns novembrī.

Kuldīgas PII ‘Ābelīte” pasākumu plāns NOVEMBRĪ 2020./2021. m. g. Visu mēnesi audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanā. 10.novembrī Grupa “Ezītis” “Nāc nākdama Mārtiņdiena.” Grupa “Gliemezītis” “Mārtiņ gailis danci veda.” Grupa “Bitīte””Mārtiņdiena klāt!” Grupa “Taurenītis” “Svinam Mārtiņdienu.” Grupa “Skudriņa” “Svinam Mārtiņus.” Grupa “Spārīte” “Svinam Mārtiņdienu.” Grupa “Saulīte” “Mārtiņdiena.” Pelču grupa “Zīļuks” “Mārtiņi.” Pelču grupa “Lāčuks” “Mazo pavāru rīts” cienastu gatavošana Mārtiņdienas galdam. Pelču grupa

(skatīt vairāk..)