Monthly Archives: septembris 2020

Kuldīgas PII “Ābelīte” un pasākumu plāns 2020./2021. m. g. Septembris

1.septembrī plkst.10.00 Zinību dienas pasākums “Satikšanās ar draugiem” /Atbildīgas grupu skolotājas/ 4.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde./Atbildīgais Ruta Ziemele/ 11.septembrī Tēvu dienas pasākums “Tētim”/Atbildīgas grupu skolotājas / 29.septembrī Rudens ražas svētki ”Miķeļdiena”./Atbildīgas grupu skolotājas/