Monthly Archives: septembris 2020

Pasākumu plāns oktobrim

01.10. – 30.10. “Rudens spēles” bērnudārzā pagalmā”  1. oktobrī Pelču gr. “Zīļuks” “Labestības diena”  2.oktobrī plkst.13.30 Skolotāju diena  6. oktobrī Pelču gr. “Sprīdītis” “Jautrās stafetes”  8. oktobrī gr. “Ezītis” “Stafešu karuselis” 9. oktobrī gr. “Saulīte” “Veselības dienas pārgājiens”  14. oktobrī Pelču gr. “Zīļuks” “Rudens garšas”  16.oktobrī plkst.16.00 grupa “Spārīte” dzimšanas dienas svinības “”Brīnumzemē”  30. oktobrī gr. “Saulīte” “Mošķu ballīte”       2020./2021. mācību gads.


Kuldīgas PII “Ābelīte” un pasākumu plāns 2020./2021. m. g. Septembris

1.septembrī plkst.10.00 Zinību dienas pasākums “Satikšanās ar draugiem” /Atbildīgas grupu skolotājas/ 4.septembrī plkst.13.30 Pedagoģiskā padomes sēde./Atbildīgais Ruta Ziemele/ 11.septembrī Tēvu dienas pasākums “Tētim”/Atbildīgas grupu skolotājas / 29.septembrī Rudens ražas svētki ”Miķeļdiena”./Atbildīgas grupu skolotājas/