Dokumenti

Kuldīgas PII „Ābelīte” galvenie uzdevumi

 

2018./2019. māc. g.

Uzdevumi:

 

1.Pilnveidot kompetenču pieeju mācību saturā.

2. Izstrādāt ieteicamo tēmu sarakstu pa vecuma grupām novada mācības integrēšanai mācību procesā.

3.Veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu, izstrādāt  materiālus par integrētu nodarbību vadīšanu.

4. Veicināt bērniem veselīgu dzīvesveidu ikdienas aktivitātēs.