Ruta Ziemele

IevietotsRuta Ziemele

Mērķi un uzdevumi

2018./2019.mācību gada galvenie uzdevumi Sekmēt izglītības iestādes komandas darbu, lai īstenotu kvalitatīvu izglītības procesu, kurā galvenais ir izglītojamais. Turpināt pilnveidot kompetenču pieeju mācību saturā, izstrādājot vienotu mācību procesa organizāciju. Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos. Veicināt pedagogu tālākizglītības iespējas, daloties savstarpējā pieredzē, ārpus izglītības iestādes un izmantojot “Skola 2030” piedāvāto kompetenču pieejas programmu.


Miķeļdiena “Dārzeņu un augļu dižošanās”

Visas nedēļas garumā skolotājas un bērni rotaļu centros darbojās aktīvi izpētot, veidojot, aplicējot, un, protams, salātu un sulu pagatavošana. Miķeļdiena pagāja lustīgās rotaļās un dziesmās. Noslēgumā bērnu radošo darbu izstāde.


Tēvu dienas pasākums”Esi aktīvs”

“Esi aktīvs” Tēvu dienas pasākums noritēja saulainā dienā, kopā ar enerģiski aktīviem tēviem, kuri piedalījās dažādās skolotāju sagatavotajās sportiskajās aktivitātēs. Pasākums noslēdzās ar apbalvošanu.


3.septembris 2018./2019.m.g. “Klauniņš Niks dodas uz bērnudārzu”

“Klauniņš Niks dodas uz bērnudārzu”


Pašnovērtējums

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA     KULDĪGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „ĀBELĪTE”   Ziedu iela 15, Kuldīga Kuldīgas novads, LV-3301 Reģistrācijas nr.90000036007 www. abelite.kuldiga.lv; e-pasts bd.abelite@kuldiga.lv  Tālrunis 63322510   Izglītības iestādes vadītāja Ruta Ziemele       PAŠNOVĒRTĒJUMS 2017./2018.m.g.     Kuldīga 2018   Saturs IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS……………………………………………………………………… 3 2.IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI……………………………………………….. 6 2.1.Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un darbības rezultāti……………………………… 7 3.IESTĀDES KVALITĀTES RĀDĪTĀJI

(skatīt vairāk..)


Septembra pasākumu plāns

  Visu mēnesi turpinās dalība lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai” 3.septembrī  plkst. 10.00  ZINĪBU DIENAS PASĀKUMS “Klauna Nika ciemošanās bērnudārzā”. 11.septembrī plkst. Dzejas dienas pasākums. 7.septembrī plkst. 16.00 – 18.00  Tēvu dienas pasākums  “Esi aktīvs”(sportiskās aktivitātes ) 28.septembrī plkst.9.30 – 11.00 Miķeļdienas pasākums “Dārzeņu dižošanās”( radošās darbnīcas grupās)                          

(skatīt vairāk..)


Latvijas valsts dzimšanas diena

Vilksim košu zelta jostu Apkārt mūsu tēvu zemei. Lai mirdz mūsu tēvu zeme, Kā actiņa gredzenā. Rudens tumšajā laikā mums visiem ir gaiši svētki -Latvijas valsts dzimšanas diena. 16.novembrī plkst.9.30 skolas grupas bērni sniegs svētku koncertu jaunāko grupu bērniem. 17.novembrī plkst.9.30 svētku pasākums vecāko grupiņu bērniem “Caur sidraba birzi gāju” Pēc kopīgā  pasākuma katra grupiņa klās savu svētku galdu un cienāsies ar dzimšanas dienas

(skatīt vairāk..)


I.Vējones kundze ciemojas “Ābelītē”

17.oktobrī, Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa darba vizītes ietvaros Kuldīgā, viņa dzīvesbiedrei Ivetai Vējonei bija paredzēta atsevišķa programma. Dienas otrajā pusē prezidenta kundze apciemoja mūsu “Ābelīti”. Tikšanās noritēja sirsnīgā gaisotnē. Skolas grupu audzēkņi bija sagatavojuši koncertu rudenīgās noskaņās. Prezidenta kundze uzdāvināja iestādei Margaritas Stārastes Zelta pasakas, lai bērni varētu gan paši lasīt, gan aplūkot skaistās ilustrācijas.Savukārt bērni dāvāja savus zīmējumus, kuri apkopoti grāmatā “Latvijas valsts prezidents

(skatīt vairāk..)


Oktobra pasākumu plāns

Uzsākam dalību lietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Piedalāmies putras programmā “Auzās ir spēks!”. 3.oktobris plkst. 11.00 Rīgas leļļu teātra izrāde “Diegabiksis”. 10.oktobris plkst.10.00 ražas svētki Pelču filiālē. 10.oktobris -mācību ekskursija uz Valsts policiju (gr. “Skudriņa”). 12.oktobris -mācību ekskursija uz VUGD (gr. “Skudriņa”). 11.oktobris plkst.10.00 nodarbība Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (gr. “Gliemezītis”). Nodarbība bibliotēkā: 17.oktobrī grupas “Gliemezītis”, “Sienāzītis”; 18.oktobrī grupas “Taurenītis”,”Tārpiņš”; 20.oktobrī grupa

(skatīt vairāk..)


Eiropas sporta nedēļa

Caur EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS kampaņu vēlējāmies sasniegt galveno mērķi: sekmēt mūsu bērnu veselību, radināt bērnus pie regulārām fiziskām aktivitātēm, radīt bērnos interesi un prieku par sportu. Sporta nedēļu noslēdzām ar jautrām un sportiskām Miķeļdienas aktivitātēm ar dārzeņiem.